Skoleklasser og studerende


Til dig, der skriver opgave

I Danner modtager vi mange henvendelser fra skoleklasser og studerende, der skriver opgaver om vold. Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe, men Covid-19 og karantæne-perioden har medført øget travlhed i Danners krisecenter.
Vi har derfor desværre ikke mulighed for at besvare skole- og studiehenvendelser før 1. september 2020. I stedet anbefaler vi, at du selv udforsker vores hjemmeside. Her er nogle tips til, hvor du kan finde relevant information til din opgaveskrivning. 


Udforsk Danners hjemmeside fx denne her: Er du udsat for vold?

Det allerførste du skal gøre er, at sætte dig grundigt ind i, hvad vold i nære relationer er

Danner har en høj faglighed omkring vold mod kvinder og børn og om kønsbaseret vold. En del af volden kan kun stoppes, hvis vi som samfund tager et større ansvar på os og gør op med de gammeldags og mandsdominerede normer, som florerer mange steder. Derfor har Danner en række løsningsforslag, som vil være med til at stoppe vold på det individuelle, relationelle, institutionelle og strukturelle niveau.

Søg inspiration, og få et godt indblik i, hvad vi arbejder med, og hvad vi sætter på dagsordnene ved at læse vores nyheder og debat her.


Udforsk andre relavante hjemmesider

Danner har mange samarbejdspartnere, som også beskæftiger sig med vold i nære relationer:

Lev Uden Vold
Dansk Kvindesamfund
LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Socialstyrelsen
Mødrehjælpen
Dialog mod vold

 

Handler din opgave om en anden form for vold end vold i nære relationer? 

I Danner har vi specialviden om vold i nære relationer. Vi har særlig fokus på vold mod kvinder og børn, og de udfordringer og problemstillinger, som volden tager med sig. Skriver du om andre former for vold, fx voldtægt eller vold i bylivet, kan du i stedet prøve at kontakte en af disse organisationer: 

Center for voldtægtsofre
Det Kriminalpræventive råd
Børns Vilkår
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Sundhedsstyrelsen


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Tilmeld dig Talk Towns digitale events – og få adgang til Danners event på fredag kl. 18 til 19:30 om ’Vold mod kvinder under corona-nedlukningen – hvad gør vi nu’.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!