Vold mod børn

Vold mod børn


Voldsudsatte børn er særligt sårbare

Børn, som lever med vold i nære relationer, er særligt sårbare. De kan være opfyldt af en dyb angst og leve i konstant alarmberedskab. Det, at de ikke har et trygt miljø at udvikle sig i, kan give dem alvorlige og langvarige skader.

Børn, som er vidner til vold i nære relationer, udviser ofte de samme tegn på skader og traumer, som hvis de selv havde været udsat for vold. 

Er du lærer eller pædagog på en skole eller fritidsordning, kan du downloade håndbogen ’Hvordan opdager jeg, at et barn oplever vold i hjemmet, og hvordan kan jeg hjælpe barnet?’ i kort version eller fuld version her.

Håndbogen er udgivet af Lev Uden Vold og er blevet til i samarbejde med Danmarks Lærerforening, BUPL samt en række organisationer, der arbejder med vold i hjemmet – herunder Danner. 

Håndbogen giver en grundviden om vold i nære relationer, forskellige voldsformer og tegn på vold. Indholdet bygger både på forskningsbaseret viden, på praksiserfaringer om vold mod børn og på den gældende lovgivning på området.
 

Typiske tegn og reaktioner på vold mod børn

 • Psykosomatiske smerter som mave- og hovedpine
 • Søvnvanskeligheder
 • Overreaktion på pludselige bevægelser og lyde
 • Udadreagerende adfærd: Rastløs, urolig, aggressiv
 • Indadvendt adfærd: Stille, viser ikke følelser
 • Tristhed
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Tillidsproblemer
 • Lavt selvværd 
 • Angst
 • (For) Tidlig eller sen løsrivelse fra forældre
 • Tidlig pubertet
 • Mærker eller brud på kroppen
 • Shaken baby syndrom
 • Hyppige læge- og skadestuebesøg


Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold 

Vredesudbrud eller indelukket. Temperamentsfuld eller stille. Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold. Fælles for dem er dog, at de har svært ved at tackle deres følelser. Mens nogle bliver chokerede, mistroiske, aggressive, får dødsangst, bliver apatiske eller - modsat - får stor handletrang, kan andre virke upåvirkede og fremstå velopdragne og dygtige ved at være ’overtilpassede’. Den slags fortrængte reaktioner kan senere udvikle sig til angst og depression.


Børn er dobbelt ramt

Mødrehjælpens kvalitative studie Voldens Børn fra 2017 beskriver, at børn kan være dobbelt udsatte. Det er de, hvis de både udsættes for og er vidner til vold:

Børnenes fortællinger indeholder beskrivelser med direkte manipulation, kritik og ydmygelse, trusler og længerevarende kulde og tavshed. Som eksempel kan nævnes Lauras beskrivelse af, hvordan hun og lillesøsteren i samværet med far ikke kan regne ud, hvornår faderens vrede rammer, og hvor omfattende den vil være. Maries beskrivelse af, hvordan dét at bo hos far opleves som et minefelt. Sebastians oplevelse af manipulation og nedgørelse af moderen.


Rapporten Voldens Børn beskriver, at mange børn fortsat oplever psykisk vold, efter at deres mor er trådt ud af forholdet. Det gør de, fordi de fortsat lever i samvær med den voldsudøvende far. Samtidig kan børnene opleve, at deres mor ikke er i stand til at drage omsorg for dem, fordi hun selv er traumatiseret af den vold, hun tidligere har levet i. 


Voldens konsekvenser for børn

Der er god grund til at have fokus på udviklingen af metoder i arbejdet med voldsudsatte børn. Volden påvirker børnenes trivsel og udvikling – både på kort og lang sigt: 

 • Mange er plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro
 • De risikerer at udvikle depression, angst og PTSD
 • Deres faglige formåen og kognitive udvikling kan blive påvirket, og det kan fx være svært at koncentrere sig i skolen
 • De får ofte tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere i livet
 • At vokse op med vold i nære relationer øger risikoen for selv at udvikle voldsmønstre
 • Forskning viser, at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten. Dette skyldes et konstant forhøjet niveau af stresshormon i moderens blod 


Kender du et barn, der er udsat for vold? 

Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – er du forpligtet til at reagere. Læs her, hvordan du kan underrette kommunen. Du kan også kontakte Danner for at høre nærmere om, hvad du kan gøre.


Arbejder du med børn, der har oplevet vold i hjemmet?

Det er afgørende, at fagfolk som socialarbejdere, krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale og politifolk, som møder børn, der har oplevet vold i hjemmet, ved hvad de skal gøre for at hjælpe og skabe tryghed. Gennem forskellige kursustilbud uddanner Danner fagfolk, så tabu, konfliktskyhed og manglende viden ikke står i vejen for, at kvinder og børn, der lever i vold, får den rigtige hjælp. Fx har vi et kursus for dig, der er generalist og arbejder med børn til daglig, men som ikke er specialiseret inden for området børn og vold og et kursus for dig, der er specialist og til daglig arbejder med børn, der har oplevet vold i hjemmet.


Det kan have alvorlige konsekvenser for børn at leve med vold i hjemmet. I Danner har vi lang erfaring med og viden om den vold, som børn kan være udsat for i hjemmet og om den hjælp, de har brug for. Er dit barn udsat for vold? Læs med her.
En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!