Sådan hjælper Danner voldsudsatte børn

Børn har brug for en helt særlig hjælp, når de har været udsat for vold i hjemmet.

I Danner har vi pædagoger og psykologer ansat, der har stor viden og erfaring med vold mod børn. De hjælper børnene med at bearbejde de oplevelser og traumer, som de har fået fra at være udsat for vold i hjemmet.

Hvert barn får tilknyttet en pædagog som fast kontaktperson. Barnets mor har løbende samtaler med pædagogen for at sikre sammenhæng og indsigt i hjælpen til barnet.

Barnet kan også få psykologhjælp alene eller sammen med sin mor hos en af Danners psykologer. Om barnet går alene eller sammen med sin mor, vurderer psykologen. Det afhænger bl.a. af barnets alder, problemer og ønsker.


Aktiviteter for børnene

I Danner har vi forskellige legetilbud til børnene, der kan give dem afveksling i hverdagen. Krisecentret rummer forskellige fællesrum -  et indendørs tumlerum, et opholdsrum til større børn og adgang til en have med legefaciliteter.

Vi sørger også altid for, der er særlige tilbud og aktiviteter til børnene i ferier og ved højtider. Hver sommer arrangerer ugentlige ekskursioner, hvor børnene får en masse gode oplevelser og de har noget at fortælle klassekammeraterne om efter sommerferien.
I december pynter vi op over det hele og sørger for hyggelig julestemning i huset. Børnene får kalendergaver af nissen hver dag i deres julesok. Vi holder juletræsfest for tidligere og nuværende beboere med juletræ, sang, klippe-klistre og julegodter.

Vil du hjælpe børnene og deres mødre? SMS Danner til 1919 og støt med 100 kr.

Undersøgelser viser, at hvert femte barn har været udsat for fysisk vold fra en eller begge forældre.
Børn, der lever med vold i familien befinder sig i et følelsesmæssigt kaos.
Børn reagerer på vold, både hvis de selv er blevet udsat for den, eller når de har overværet den.
Her kan du finde Danners og andres film om vold i nære relationer.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.