Vold mod børn

Børn og vold i tal 

Ifølge en undersøgelse foretaget af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) i 2016 har hver 6. barn i Danmark været udsat for fysisk vold og hver 12. barn har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre. Dertil kommer, at der i Danmark lever omkring 33.000 børn med vold i hjemmet, og det kan have mindst ligeså store konsekvenser at overvære vold, som at være direkte udsat for vold.

Find flere informationer om børn og vold i tal på Dansk Statistiks hjemmeside  


Voldsudsatte børn er særligt sårbare


Det er en ekstrem og truende belastning for børn at være udsat for vold eller overvære vold i hjemmet – både psykisk og fysisk vold. Børn kan blive opfyldt af en dyb angst og leve med et højt alarmberedskab. De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter, og har ikke overskud til at se og høre børnene og deres behov. Samlet påvirker det børnenes trivsel og den psykiske omsorg for barnet. Børn, som er vidner til vold i familien, udviser ofte de samme tegn på skader og traumer, som hvis de selv havde været udsat for vold. 


Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold

Vredesudbrud eller indelukket. Temperamentsfuld eller stille. Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold. Men fælles for dem er, at følelserne er svære at takle. 
Mens nogle børn bliver chokerede, mistroiske, aggressive, får dødsangst, bliver apatiske eller meget handlende kan andre virke upåvirkede og fremstå velopdragne og dygtige ved at være ’overtilpassede’. Den slags fortrængende reaktioner kan senere udvikle sig til angst og depression.


Voldens konsekvenser for børn 

Der er god grund til at have fokus på udviklingen af metoder i arbejdet med voldsudsatte børn. Volden påvirker børnenes trivsel og udvikling – ofte på både kort og lang sigt: 

  • Mange børn, der lever med vold, er plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro.
  • De risikerer at udvikle depression, angst og PTSD. 
  • Børn udsat for vold får ofte tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere hen i livet. 
  • At vokse op med vold i familien øger risikoen for selv at udvikle voldsmønstre.
  •  Forskning viser, at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten.   


Kender du et barn, der er udsat for vold? 

Det kan have alvorlige konsekvenser for et barn at opleve vold i hjemmet. Volden kan være fysisk med skub og slag, men den kan også være psykisk med isolation, gentagende kritik og med trusler. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – er du særligt forpligtet til at reagere. Ring til os og hør, hvad du skal gøre


Børn, der lever med vold i familien befinder sig i et følelsesmæssigt kaos.
Undersøgelser viser, at hvert femte barn har været udsat for fysisk vold fra en eller begge forældre.
Her kan du finde Danners og andres film om vold i nære relationer.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt