Vold mod børn

  • Vold mod børn

Børn og vold i tal

Ifølge VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har hver 6. barn i Danmark været udsat for fysisk vold, og hver 12. barn har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre. Dertil kommer, at der i Danmark lever omkring 33.000 børn med vold i hjemmet, og det kan have mindst ligeså store konsekvenser at overvære vold, som at være direkte udsat for vold.

Find flere informationer om børn og vold i tal på Danmarks Statistiks hjemmeside

 

Voldsudsatte børn er særligt sårbare

Det er en ekstrem og truende belastning for børn at være udsat for vold eller overvære vold i hjemmet – både psykisk og fysisk vold. Børn kan blive opfyldt af en dyb angst og leve i et højt alarmberedskab. De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter og har ikke overskud til at se og høre børnene og deres behov. Samlet påvirker det børnenes trivsel og den psykiske omsorg for barnet. Børn, som er vidner til vold i familien, udviser ofte de samme tegn på skader og traumer, som hvis de selv havde været udsat for vold. 


Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold 

Vredesudbrud eller indelukket. Temperamentsfuld eller stille. Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold. Men fælles for dem er, at de har svært ved at tackle deres følelser. 
Mens nogle børn bliver chokerede, mistroiske, aggressive, får dødsangst, bliver apatiske eller meget handlende kan andre virke upåvirkede og fremstå velopdragne og dygtige ved at være ’overtilpassede’. Den slags fortrængende reaktioner kan senere udvikle sig til angst og depression.


Børn er dobbelt ramt

Mødrehjælpens kvalitative studie Voldens Børn fra 2017 beskriver, at børn kan være dobbelt udsatte, fordi de både udsættes og er vidner til vold:

Børnenes fortællinger indeholder beskrivelser med direkte manipulation, kritik og ydmygelse, trusler og længerevarende kulde og tavshed. Som eksempel kan nævnes Lauras beskrivelse af, hvordan hun og lillesøsteren i samværet med far ikke kan regne ud, hvornår faderens vrede rammer og hvor omfattende den vil være. Maries beskrivelse af, hvordan dét at bo hos far opleves som et minefelt - Sebastians oplevelse af manipulation og nedgørelse af moderen.


Rapporten Voldens Børn beskriver, at mange børn fortsat oplever psykisk vold, efter at moren er trådt ud af forholdet, fordi de fortsat lever i samvær med begge forældre, og altså også med den voldsudøvende far. Samtidig kan børnene opleve, at deres mor ikke er i stand til at drage omsorg om børnene, pga. hendes traumatisering som følge af volden.


Vold i barndommen påvirker senere 

Vold påvirker børns trivsel og udvikling – ofte på både kort og lang sigt. Mange børn, der lever med vold, er plaget er psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro. De risikerer at udvikle depression, angst og PTSD. Børn, udsat for vold, får også ofte tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere hen i livet. Deres faglige formåen og kognitive udvikling kan også blive påvirket, og det kan fx være svært at koncentrere sig i skolen. Dét at vokse op med vold i familien øger risikoen for selv at udvikle voldsmønstre, viser erfaringer fra blandt andre Danner og Mødrehjælpen.


Voldens konsekvenser for børn

Der er god grund til at have fokus på udviklingen af metoder i arbejdet med voldsudsatte børn. Volden påvirker børnenes trivsel og udvikling – både på både kort og lang sigt: 

  • Mange børn, der lever med vold, er plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro
  • De risikerer at udvikle depression, angst og PTSD
  • Børn, udsat for vold, får ofte tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere i livet
  • At vokse op med vold i familien øger risikoen for selv at udvikle voldsmønstre
  •  Forskning viser, at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten.   


Kender du et barn, der er udsat for vold? 

Det kan have alvorlige konsekvenser for et barn at opleve vold i hjemmet. Volden kan være fysisk med skub og slag, men den kan også være psykisk med isolation, gentagende kritik og med trusler. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – er du særligt forpligtet til at reagere. Ring til os på 33 33 00 47 og hør, hvad du skal gøre! 


Læs om, hvordan vold kan påvirke dit barn, og hvilke reaktioner der er tegn på, at dit barn mistrives på grund af volden.
En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. februar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.