Vold mod børn

 • Vold mod børn

Typiske tegn og reaktioner på vold mod børn

 • Psykosomatiske smerter som mave- og hovedpine
 • Søvnvanskeligheder
 • Overreaktion på pludselige bevægelser og lyde
 • Udadreagerende adfærd: Rastløs, urolig, aggressiv
 • Indadreagerende adfærd: Stille, viser ikke følelser
 • Tristhed
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Tillidsproblemer 
 • Dissociation (fx udtrykt ved at vedkommende 'forsvinder' ud af en samtale)
 • Lavt selværd 
 • Angst
 • Løsriver sig for hurtigt eller har svært ved at løserive sig fra forældre
 • Tidlig pubertet
 • Mærker efter slag eller spark
 • Brandmærker
 • Knoglebrud
 • Shaken baby syndrom (en baby er blevet rusket, og hjernen har derved taget skade)
 • Hyppige læge- og skadestuebesøg

 

Voldsudsatte børn er særligt sårbare

Børn, som lever med vold i nære relationer, er særligt sårbare. De kan være opfyldt af en dyb angst og leve i konstant alarmberedskab. Det, at de ikke har et trygt miljø at udvikle sig i, kan give dem alvorlige og langvarige skader.

Børn, som er vidner til vold i nære relationer, udviser ofte de samme tegn på skader og traumer, som hvis de selv havde været udsat for vold. 


Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold 

Vredesudbrud eller indelukket. Temperamentsfuld eller stille. Børn reagerer forskelligt, når de oplever vold. Fælles for dem er dog, at de har svært ved at tackle deres følelser. 
Mens nogle bliver chokerede, mistroiske, aggressive, får dødsangst, bliver apatiske eller - modsat - får stor handletrang, kan andre virke upåvirkede og fremstå velopdragne og dygtige ved at være ’overtilpassede’. Den slags fortrængte reaktioner kan senere udvikle sig til angst og depression.


Børn er dobbelt ramt

Mødrehjælpens kvalitative studie Voldens Børn fra 2017 beskriver, at børn kan være dobbelt udsatte. Det er de, hvis de både udsættes for og er vidner til vold:

Børnenes fortællinger indeholder beskrivelser med direkte manipulation, kritik og ydmygelse, trusler og længerevarende kulde og tavshed. Som eksempel kan nævnes Lauras beskrivelse af, hvordan hun og lillesøsteren i samværet med far ikke kan regne ud, hvornår faderens vrede rammer, og hvor omfattende den vil være. Maries beskrivelse af, hvordan dét at bo hos far opleves som et minefelt. Sebastians oplevelse af manipulation og nedgørelse af moderen.


Rapporten Voldens Børn beskriver, at mange børn fortsat oplever psykisk vold, efter at deres mor er trådt ud af forholdet. Det gør de, fordi de fortsat lever i samvær med den voldsudøvende far. Samtidig kan børnene opleve, at deres mor ikke er i stand til at drage omsorg for dem, fordi hun selv er traumatiseret af den vold, hun tidligere har levet i. Voldens konsekvenser for børn

Der er god grund til at have fokus på udviklingen af metoder i arbejdet med voldsudsatte børn. Volden påvirker børnenes trivsel og udvikling – både på kort og lang sigt: 

 • Mange er plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro
 • De risikerer at udvikle depression, angst og PTSD
 • Deres faglige formåen og kognitive udvikling kan blive påvirket, og det kan fx være svært at koncentrere sig i skolen
 • De får ofte tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere i livet
 • At vokse op med vold i nære relationer øger risikoen for selv at udvikle voldsmønstre
 • Forskning viser, at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten. Dette skyldes et konstant forhøjet niveau af stresshormon i moderens blod 


Kender du et barn, der er udsat for vold? 

Det kan have alvorlige konsekvenser for børn at leve med vold i nære relationer. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – er du forpligtet til at reagere. Ring til os på 33 33 00 47 og hør, hvad du skal gøre! 


Læs om, hvordan vold kan påvirke dit barn, og hvilke reaktioner der er tegn på, at dit barn mistrives på grund af volden.
En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.