fbpx

Analyse: voldsudsatte kvinder har brug for hjælp efter krisecenterophold 

Der er ikke nok hjælp til voldsudsatte kvinder og deres børn, når de fraflytter krisecenter og skal etablere sig i en kommune. Kvinderne døjer stadig med alvorlige traumer, og mange oplever nye voldsepisoder fra ekspartneren. Det viser Danners temaanalyse.

Tre ud af ti voldudsatte kvinder har fortsat symptomer på PTSD, når de fraflytter krisecentret. Mere end hver tredje oplever ny vold fra ekspartneren, så snart de er flyttet i egen bolig. Og mange beskriver, at de ikke trives generelt.   

Alligevel er hjælpen til kvinderne og deres børn meget begrænset. Det viser Danners temaanalyse ‘Helt fri fra vold? Voldsudsatte kvinders situation efter krisecenteropholdet’.  

”Vi skal sikre, at kvinderne og deres børn bliver helt fri fra vold. Det handler både om at fastholde den udvikling, der startede på krisecentret. Men det handler også om at undgå, at kvinden får brug for at flytte tilbage på krisecentret. Derfor giver det kun mening, at kvinder kan få voldsfaglig støtte efter et krisecenterophold, hvis de har behov for det,” siger Danner direktør Mette Marie Yde.   

Ringe traumebehandling  

Selvom knap hver tredje kvinde efter krisecenteropholdet fortsat har symptomer på PTSD, dvs. alvorlige traumer som man typisk ser hos hjemvendte soldater, så har voldsudsatte kvinder på krisecenter kun ret til ti psykologtimer. Ofte er det langt fra nok til at bearbejde traumet.    

Det sker derfor jævnligt, at en kvinde flytter ud med PTSD symptomer, og det er ikke altid klart, hvad der sker i kvindens behandling efterfølgende.   

”Jeg sender kvinder ud af mit rum, uden at der er nogen, der rigtigt griber dem i forhold til deres behov for traumebearbejdning,” fortæller Danner psykolog i temaanalysen.   

På baggrund af analysen anbefaler Danner derfor, at voldsudsatte kvinder med svære traumer skal have adgang til voldsfaglig traumebehandling efter krisecenteropholdet.    

Læs temaanalysen ‘Helt fri fra vold? Voldsudsatte kvinders situation efter krisecenteropholdet’

Temaanalysen viser, at:  

  • Partnervolden – særligt den psykiske vold – fortsætter efter krisecenteropholdet   
  • Voldsudsatte kvinders traumer når ikke at blive færdigbehandlet under krisecenteropholdet   
  • Kvindernes trivsel er fortsat forringet efter krisecenteropholdet. Ofte er kvinderne fortsat belastede af frygt for ny vold samt en oplevelse af at have mistet sig selv og følelsen af, hvad der er normalt  
  • Mange af kvinderne savner forståelse for deres situation i mødet med myndigheder og institutioner.   

I løbet af 2021 var 2.618 kvinder indskrevet på et kvindekrisecenter, og omkring halvdelen var mødre og havde børn med.  

For yderligere oplysninger kontakt Cecilie Nielsen på cen@danner.dk eller 30 78 58 62.