Danners Videnscenter

 

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem og et af de største brud på basale menneskerettigheder. Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.

Gennem research og dokumentation arbejder Danners videncenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden bruger vi til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer, så ingen kvinde nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer. Vi arbejder for at skabe respektfulde normer og tidssvarende lovgivning, der giver kvinder adgang til samme rettigheder som mænd.


Videnscenterets ansatte og arbejde

Vi har en bred faglighed i Danners videnscenter og en bred portefølje. Vi er cirka 10 lønnede medarbejdere i afdelingen samt to studerende, herunder en fast medarbejder i Tunesien. Vores finansiering er afhængig af fonde og puljer, derfor varetager vi både projektledelse, fortalervirksomhed, kommunikations- og fundraisingarbejde. Vores projekter og indsatser tager afsæt i vores faglighed omkring rådgivning og støtte til voldsudsatte kvinder, og vi har projekter flere steder i verden. Danner har også tilknyttet forskere fra Syddansk Universitet, ligesom vi samarbejder med en bred vifte af aktører fra civilsamfundet og det private erhvervsliv.


Psykisk vold på agendaen

En af Danners store bedrifter er at have sat bekæmpelse af psykisk vold på den offentlige dagsorden. Allerede i begyndelsen af 2016 begyndte vi at rykke på denne dagsorden, og siden er det lykkedes at få vedtaget en lov, der gør psykisk vold strafbart på lige niveau med fysisk vold. Denne bedrift skyldes i høj grad et godt samarbejde blandt civilsamfundsorganisationer.  Danners egen unikke viden fra både det praktiske arbejde i krisecenteret og den teoretiske og rettighedsbaserede tilgang i Videnscenteret, har dog været særlig nyttig både i det politiske arbejde og i samarbejdet med medierne om at fortælle om kvinder, der har været udsat for psykisk vold, og hvilke konsekvenser det har.


Mange udgivelser

De fleste ved måske ikke, at Danner laver andet end konkret krisecenter-arbejde, men det gør vi. Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder. Vi har udarbejdet en stor engelsksproget træningsmanual til fagfolk, og vi underviser ud fra manualen flere steder i Mellemøsten.
Vi har udgivet bogen ’Vold, traumer og naturens helende kræfter’- om hvordan psykologer kan bruge naturbaseret terapi. Vi har lavet en publikation ’En ny vej’ til fagfolk i Grønland, der arbejder med voldsudsatte kvinder. Vi har produceret en rapport, der beskriver omfanget og vores erfaringer med vold mod migrantkvinder i Danmark. Hvert år producerer vi Danners årsberetning. For blot at nævne nogle eksempler. Vi udarbejder også videnspapirer, som vi deler med politiske interessenter og andre interesserede, som fx studerende og fagfolk.

Du kan tage et kig på de væsentligste af Danners udgivelser her.


Indsatser i Danmark

Danner er en feministisk samfundsaktør, som blander os i den offentlige debat for at sikre lige muligheder for alle uanset køn.

Sig Det Til Nogen er et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Det er et tre-årigt projekt, som vi driver sammen med Ringsted og Randers krisecenter støttet af  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Vi driver et opsøgende arbejde og bygger bro til migrantkvinder i Danmark. Arbejdet støttes løbende af forskellige fonde, og vi er konstant på udkig efter aktører, der vil bidrage økonomisk til dette vigtige arbejde. Migrantkvinder er særligt isolerede og særligt udsatte for vold i nære relationer, derfor bygger vi bro til dem, for at de kan få adgang til samme rettigheder som andre.

I samarbejde med ekstern forsker driver vi et forskningsprojekt om seksualiseret vold. Denne voldsform er særlig intim og særligt nedbrydende, men den kan også være usynlig, fordi ikke alle tror at de kan udsættes for voldtægt eller seksualiseret vold af deres partner.

Ph.D. om voldsudsatte kvinders psykiske traumer. Tal viser at 44 % af kvinder, der flytter fra krisecenter her PTSD-lignende symptomer. Dette forskningsprojekt zoomer ind på kvindernes psykiske trivsel, mens de bor på krisecenter og i tiden efter. Projektet skal gøre os klogere på de konsekvenser langvarig partnervold har, og hvad vi kan gøre for at hele de kvinder, der lever med symptomerne.

CTI - Critical Time Intervention. Gennem to år har Danner arbejdet sammen med Københavns Kommune for at teste CTI-metoden, der bruges med succes for at hjælpe hjemløse på fode igen. Når kvinder flytter fra krisecenter står de ofte over for nogle svære valg om bolig, job, netværk, økonomi og børnenes trivsel. Derudover har de psykiske mén af volden, som komplicerer genetableringen af en tryg hverdag. Med dette projekt har en voldsfaglige socialrådgiver fra Danner og en voldsfaglige koordinerenede rådgiver fra Københavns Kommune arbejdet sammen om at skabe helhedsorienteret rådgivningen til kvinden.

Danners medarbejdere sidder med i forskellige bestyrelser og udvalg, blandt andet Lev Uden Vold, Kvinderådet, Udsatterådet i Københavns Kommune og Selveje Danmark.


Indsatser i udlandet

I Danner arbejder vi internationalt for at styrke fagfolk, så de kan yde den bedste støtte og rådgivning til voldsudsatte kvinder. Denne støtte handler ikke kun om personlige redskaber, men også om at organisationer og personer arbejder sammen i netværk med det formål at styrke kvinders ligestilling og handlemuligheder på det individuelle og kollektive niveau.

Vi har projekter i både TunesienPalæstina, Afghanistan samt Mellemøsten og Nordafrika, hvor vi arbejder sammen med kvinderettighedsorganisationer.

I et samarbejde med KVINFO som er finansieret af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) underviser vi flere steder i Mellemøsten. I flere år har vi arbejdet for at bekæmpe vold og styrke krisecenterbevægelsen i Afghanistan. I 2018 lykkedes det for lokale kræfter i Afghanistan, med støtte fra Danner, at åbne en selvstændig organisation DAWEO med samme formål. arbejdet støttes af Den danske ambassade i Kabul.

Du kan læse mere om vores internationale arbejde på vores engelske hjemmeside.


Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ledige stillinger, studiepraktikker, frivillige job, uopfordrede ansøgninger og spørgsmål.
Danner videnscenter arbejder, gennem research og dokumentation, for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden, vores forskning bringer, bruger vi til at skabe offentlig debat og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder.
I Danner lægger vi stor vægt på hele tiden at lære af og forbedre vores arbejde. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre vores arbejde, forebygge vold i nære relationer og styrken hjælpen til voldsudsatte.