fbpx

Hvem kan få gavn af den omvendte fodlænke?

Danner mener, at særligt tre grupper af voldsudsatte kvinder kan få gavn af den omvendte fodlænke. Den kan både øge de voldsudsattes livskvalitet og forebygge ny vold og drab.  

1. Voldsudsatte som har oplevet grov fysisk vold og/eller drabsforsøg fra en ekspartner

Hvert år udsættes 24.000 kvinder for fysisk vold fra en partner eller ekspartner. Hver femte af disse kvinder har været udsat for livstruende vold som kvælningsforsøg eller angreb med våben (Algren & Laursen, 2022). 

Hvis man ser på data fra kvindekrisecentre, er tallet endnu højere. En undersøgelse fra 2021 foretaget blandt 150 kvinder på fire danske kvindekrisecentre viser, at 86,2 % af kvinderne havde været udsat for grov fysisk vold defineret som slag med en genstand, der kan gøre skade, behov for lægehjælp efter voldsepisoden, besvimelse efter slag samt kvælertag (Dokkedahl, 2021).  

For denne gruppe af kvinder er det afgørende at sænke risikoen for, at den grove eller livstruende vold gentages af deres ekspartner. Hvis han kommer nær den voldsudsatte, kan det have fatale konsekvenser og i værste fald ende i drab. 

2. Voldsudsatte som bliver stalket af en ekspartner

Årligt oplever op mod 100.000 danskere at blive stalket (Dansk Stalking Center). Langt størstedelen af stalkingofrene er kvinder, og stalkeren er i 78 % af tilfældene en mand. 28 % bliver stalket af en tidligere nær relation, for eksempel en ekspartner. Disse personer oplever i højere grad end andre stalkingofre, at stalkingen er alvorlig og påvirker deres liv negativt (Omfanget og karakteren af stalking 2017-2018).  

Stalking har mange negative og alvorlige konsekvenser. International forskning viser, at der er en sammenhæng mellem stalking og partnerdrab på kvinder (Monckton-Smith, 2020). Samme billede gør sig gældende i en ny rapport fra Justitsministeriet omhandlende drab i Danmark fra 2017-2021. I 28 % af partnerdrabene er der indikationer på, at der har været (social) kontrol og/eller stalking i forholdet. Det reelle tal kan dog være langt højere (Drab i Danmark 2017-2021). 

 Stalkingudsatte vil have stor gavn af en omvendt fodlænke. Den kan øge deres livskvalitet, mindske frygten for deres ekspartner, og i sidste ende kan drab forebygges. 

3. Voldsudsatte som oplever trusler om vold fra en ekspartner

112.000 kvinder udsættes hvert år for psykisk vold fra en partner eller ekspartner (Algren & Laursen, 2022). Psykisk vold er den mest udbredte form for vold. Samtidig er den psykiske vold ikke mindre farlig end den fysiske. Dansk og international forskning viser nemlig, at psykisk vold ofte går forud for partnerdrab. Den britiske lektor i kriminologi, Jane Monckton-Smith, har for eksempel påvist 8 forudsigelige trin i et partnerdrab – blandt andet psykisk vold (Monckton-Smith, 2020). En rapport fra 2016 viser ligeledes, at psykisk vold går forud for 75 % af partnerdrab i Danmark (Rasmussen & Nørregård-Nielsen, 2016).  

Hvis en ekspartner fortsat udøver psykisk vold og truer en voldsudsat kvinde, efter at hun har brudt med den voldelige partner, er der derfor god grund til at prioritere hendes sikkerhed højt, for eksempel ved at pålægge voldsudøveren at bære en omvendt fodlænke. 

Han får fodlænke, hun får frihed. Skriv under i dag, så vi kan få indført omvendt fodlænke i Danmark!

Læs mere

For 4 år siden blev Louise Makkonen forsøgt dræbt af sin ekskæreste....
Giv din underskrift og vær med til at lægge pres på politikerne...
I mere end 10 år har vores skandinaviske naboer i Norge haft...