fbpx

Her er de vigtigste indsatser i en handleplan mod partnervold og –drab 

For at have reel effekt skal den nye handleplan sætte ind på alle parametre i den voldsudsatte kvindes kamp for at bryde med volden. 

I Danner glæder vi os over, at politikerne i øjeblikket arbejder på en ny handleplan for at forhindre partnervold og de alt for mange partnerdrab i Danmark. Vi mener, at den nye handleplan skal sætte ind på alle parametre i den voldsudsatte kvindes kamp for at bryde med volden, hvis den skal have reel effekt. 

Her er et overblik over Danners anbefalinger til, hvilke indsatser der som minimum bør igangsættes med en ny handleplan. 

Forebyggelse 

 • Oplysning om sexisme og risikoadfærd særligt, til unge. Fx kan Bryd Tavshedens ”Uge 12 mod vold” være et godt redskab. 
 • Styrket indsats for voldsudsatte børn (se nedenfor). Alle indsatser for voldsudsatte børn er forebyggelse. Obs på at voldsudøvende forælder i dag skal give samtykke til indsatsen ved fælles forældremyndighed. 

Opsporing 

 • Frontpersonale skal have viden om vold, særligt om psykisk vold (bl.a. daginstitutioner, skole, sundhedspersonale, kommune, herunder bl.a. jobcenter samt børn og -unge, Familieretshuset og domstolene). Efteruddannelse eller obligatorisk e-learning kan være løsninger. 
 • Myndigheder skal have pligt til af egen drift at dele konkret viden om vold med hinanden, så volden opspores (bl.a. kommune, politi, sundhedsvæsen og Familieretshus). 

Håndtering 

 • Handlepligt for politi, kommuner og regioner inden for 48 timer. Myndigheder skal forpligtes til at handle ved mistanke om vold (udsat, børn og udøver). Kommuner skal forpligtes til at lave §50- undersøgelser, når børn flytter på krisecenter. 
 • Myndigheder skal forpligtes til strukturelt samarbejde og deling af viden på tværs. En model a la PSP-samarbejdet. 
 • Politiets risikovurderinger og sikkerhedsplaner for voldsudsatte skal styrkes. Der skal være kvalitetsstandarder for sikkerhedsarbejdet.  

Behandling 

 • Ambulant rådgivning for voldsudsatte skal være landsdækkende. Finansiering til Sig det til nogen skal løftes og gøres permanent, så ventelisterne nedbringes, og så flere krisecentre kan tilbyde ambulant rådgivning. 
 • Udøverbehandling og ambulant rådgivning skal være tilgængeligt og et krav til voldsudøvere. 
 • Kvalitetsstandarder for alle hjælpetilbud, herunder for krisecenteret og rådgivningstilbud, skal sikre, at alle har adgang til nødvendig hjælp.  

Efterværn  

 • Differentieret efterværnstilbud til voldsudsatte, bl.a. psykolog behandling (min. 20 timer forankret i krisecentret eller ambulant rådgivning), gruppetilbud og CTI. Tilbuddene skal være takstbestemt. 
 • Opfølgende indsats til børn, hvis forældre har været på krisecenter eller i ambulant rådgivning, . Ffx at krisecentre kan henvise til Børnehuse. 
 • Udarbejde kvalitetsstandarder for den koordinerede rådgivning i kommunen. 
 • Sluseordning i samværssager om voldsudsatte familier for at beskytte børnene bedst.  

Forskning/ undersøgelser 

 • Undersøge hvilke voldsudsatte kvinder vi ikke når i dag, og hvordan vi når dem (herunder ekstremt truede, psykisk syge, migrantkvinder). 
 • Afdække hvordan Familieretshuset bedst beskytter voldsudsatte og børn under en sag, samt hvordan andre instanser involveres i sagsbehandling. 
 • Aktuel afdækning af omfanget af partnerdrab – også på tværs af lande. Her skal FN’s tilgang til afdækningen af femicides implementeres.   

Læs mere

Danners ambulante rådgivning, Sig det til nogen, hjælper voldsudsatte kvinder, som ikke...
En analyse af kvinders oplevelse af rådgivningen ’Sig det til nogen’ viser...
I år kan kvinder og børn på Danners krisecenter igen få mulighed...