Økonomi

Danner er en privat organisation med en sammensat økonomi. Driften af Danners krisecenter dækkes af opholdsbetaling fra kommunerne. Herudover modtager Danner bidrag fra offentlige puljer, fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Danner er afhængig af økonomisk støtte fra private for at kunne opfylde vores arbejde for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

En del af midlerne fra fonde og puljer er øremærkede tilskud til projekter og aktiviteter. Den resterende del er frie midler fra donationer, legater mm.

Kvindecenterfonden Dannerhuset
CVR.nr. 89030811
Bankforbindelse: Danske Bank, NEM-konto 3001-4175130012

 

 

Her kan du se hvordan Danners indtægter og omkostninger fordeler sig

 


Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.