Økonomi

Sammensat økonomi

Danners økonomi er sammensat: Driften af Danners krisecenter dækkes af opholdsbetaling fra kommunerne og derudover modtager Danner bidrag fra diverse offentlige puljer, fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner. En del af midlerne fra fonde og puljer er øremærkede tilskud til projekter og aktiviteter. Den resterende del er frie midler fra donationer, legater med mere. For at kunne udføre vores arbejde er vi afhængige af økonomisk støtte fra private. 


Stamdata

Kvindecenterfonden Dannerhuset
CVR.nr. 89030811
Bankforbindelse: Danske Bank, NEM-konto 3001-4175130012


Årsrapporter

Se årsrapport 2018
Se årsrapport 2017
Se årsrapport 2016
Se årsrapport 2015
Se årsrapport 2014


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!