Økonomi

Danner er en privat organisation med en sammensat økonomi. Driften af Danners krisecenter dækkes af opholdsbetaling fra kommunerne. Herudover modtager Danner bidrag fra offentlige puljer, fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Danner er afhængig af økonomisk støtte fra private for at kunne opfylde vores arbejde for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

En del af midlerne fra fonde og puljer er øremærkede tilskud til projekter og aktiviteter. Den resterende del er frie midler fra donationer, legater mm.

Kvindecenterfonden Dannerhuset
CVR.nr. 89030811
Bankforbindelse: Danske Bank, NEM-konto 3001-4175130012

 

 

Nedenfor kan du få overblik over Danners økonomi i 2015

Diagrammet viser Danners indtægter 2011-2015 fordelt på krisecenterdrift, øremærkede tilskud samt frie midler.

 

Danners indtægter 2015

En stor del af Danners indtægter er opholdsbetaling fra kommunerne, og dækker driften af Danners Krisecenter.

Frie midler er vigtige for Danners arbejde for at forebygge vold, skabe fokus på ligestilling og erstatte myter om vold med fakta.

Øremærkede tilskud udgør knap en fjerdedel af Danners indtægter. Tilskuddene kommer primært fra private fonde, Socialministeriet og Udenrigsministeriet. Størstedelen bruges til projektaktiviteter både i Danmark og internationalt. Alle projekterne har fokus på  kvinders rettigheder, og på at bekæmpe vold mod kvinder og børn samt at indsamle ny viden og udvikle nye arbejdsmetoder.

Derudover er en del af midlerne øremærket til ekstra aktiviteter i krisecenteret og støtte til kvinder og børn, der bor på Danners Krisecenter. Nedenstående figur viser øremærkede tilskud til projekter og aktiviteter i 2015

Nedenfor ses udviklingen i Danners indsamling af frie midler fra 2011-2015.

11 % af Danners indtægter er frie midler, disse kommer primært fra donationer fra fonde, privatpersoner og driftstilskud fra Tips- og Lottomidler.

Midlerne anvendes til Danners fortaler-, videns – og oplysningsvirksomhed, som omfatter informationsmateriale om vold og ligestilling og aktiviteter gennemført af Danners ansatte og frivillige.


Gi’ børnene på Danner en tryg jul som alle andre

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.