Om os


Dannerhuset og stiftelsen for fattige fruentimmere 

I 1873 besluttede Grevinde Danner - enke efter Frederik VII - at stifte en fond og opføre et hus for udsatte fruentimmer. Huset fungerede som sådan i mere end 100 år, men pengene slap op, så huset blev solgt i 1979. De nye ejere ønskede at rive huset ned og bruge grunden til et kontorhus, men det nåede aldrig at blive en realitet. Den 2. november 1979 besatte 300 feminister Dannerhuset og via en spektakulær periode med demonstrationer, landsindsamling og massiv folkelig opbakning, lykkedes det dem at rejse penge nok og politisk accept af at de kunne købe huset og oprette en ny fond 'Kvindecenterfonden Dannerhuset'. 


Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation

Siden 1980 har Dannerhuset fungeret som kvinde- og krisecenter, båret at en stærk frivillighed, og huset står i dag ikonisk for den danske kvindebevægelse. Hvert år i anledningen af Danners fødselsdag den 2. november tildeler vi Danners Ærespris til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats 'for at fremme kvinders rettigheder og bryde tabu om vold mod kvinder.' Danners Ærespris 2018 blev tildelt Mette Helena Rasmussen, indretningsekspert, influencer og tidligere Danner-beboer.

Mette Helena bryder hver dag bryder hver dag tabu om dét at have været udsat for partnervold. Hun bruger sig selv aktivt og med humor i mange sammenhænge for at vise andre kvinder, at man godt kan være succecfuld og komme videre i livet, selvom alt ikke er eller har været perfekt hele tiden.  Tidligere har blandt andre filminstruktøren Christina Rosendahl, dagbladet Information, forfatter Hanne-Vibeke Holst og skønhedsguru Ole Henriksen modtaget Danners Ærespris.

I næsten 30 år var Dannerhuset ledet af frivillige. I dag arbejder de cirka 200 frivillige og 40 ansatte sammen om at løfte Danners arbejde. Danner er en privat organisation, som arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. 


Vi kæmper videre - I grevindens ånd 

Grevinde Danner var i sin samtid en kontroversiel - og set med nutidsøjne - visionær person. Hun var en stærk ambitiøs og på mange måder en atypisk kvinde, som var socialt og politisk engageret. Med vores særlige drivkraft og bevidsthed søger både medarbejdere og frivillige at videreføre hendes ånd med at yde beskyttelse til udsatte kvinder og børn.

Siden 1979 har Danner krisecenter givet beskyttelse og rådgivning til over 6000 kvinder og deres børn. I dag er det omkring 60 kvinder og deres børn om året. Udover at tilbyde krisecenterophold hjælper og rådgiver vi gennem en række forskellige voldsfaglige tiltag; fx projekt Sig Det Til Nogen, et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og deres pårørende, etablering af en terapihave og derefter arbejdet med naturbaseret terapi, etabering af boliger ved Jægerspris Slot, som kvinder kan tilbydes for at få stabilitet efter et krisecenterophold og opsøgende arbejde blandt migrantkvinder, en særligt isoleret og udsat gruppe, som vi bygger bro til, så de de kan få adgang til samme rettigheder som andre.

Hvert år ringer mere en 2000 voldsudsatte, pårørende og fagfolk til vores telefonrådgivere for at få hjælp og råd i forbindelse med vold i nære relationer. En overvejende del af opkaldene kommer dog fra kvinder, der søger en sikker tilværelse og fremtid uden vold. Vi støtter dem ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner. Og vi giver deres børn redskaber til at håndtere de bekymringer og skader som volden har forårsaget. Vores møde med enhver voldsudsat sker i respekt for den enkelte og med stor voldsfaglig viden.

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem og en af de største brud på basale menneskerettigheder. Gennem research og dokumentation arbejder Danners videnscenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. En viden vi bruger både nationalt og internationalt til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer. Vold og ligestilling er uløseligt forbundet. Derfor vil vi påvirke ligestillings- og kønsdebatten og sikre, at kvinder og børns rettigheder er på den politiske dagsorden. Målet er at skabe respektfulde normer, lige rettigheder og tidssvarende lovgivning.


Metodeudvikling er centralt

Vi opstiller mål, er altid på udkig efter nye, effektive metoder, fører statistik, sætter analyser og forskningsprojekter i gang, og udfører løbende og kontinuerlige evalueringer. Alt sammen med det formål at udvikle og optimere og forbedre kvaliteten af vores arbejde.


Læs Danners vedtægter her


Læs om Danners økonomi, find årsregnskaber og stamdata, og få oversigt over fordeling af indtægter og udgifter
Tilbageblik på Danners politiske arbejde, statistikker, projekter, tiltag, højdepunkter og fakta.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

24. september 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.
11. oktober 2019
Kom til fotovandring i Danners hus. Tilmelding via Kulturnattens site.