Om os

Hvem er vi?


Vi er en privat organisation, som arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. 
 

Vores baggrund

Vi blev skabt af frivillige kræfter i 1979, hvor en del af kvindebevægelsen besatte Grevinde Danners gamle hus og senere købte det ved hjælp af en stor landsindsamling. I dag er vi en professionel drevet organisation med godt 40 ansatte og 200 frivillige. 


Vores arbejde


Vi arbejder - både nationalt og internationalt - med en lang række aktiviteter og projekter, som alle er rettet mod at dokumentere, oplyse, rådgive og hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. 
Vold og ligestilling er uløseligt forbundet. Derfor vil vi påvirke ligestillings- og kønsdebatten og sikre, at kvinder og børns rettigheder er på den politiske dagsorden. 

 

Hvorfor Danner?
 Fordi..

  • mere end 38.000 kvinder og 18.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk partnervold Danmark

  • hvert sjette barn udsættes for vold i hjemmet

  • over 9000 kvinder og 5000 mænd mellem 16 og 24 år har været udsat for fysisk kærestevold
     

Vi driver et af Danmarks ældste krisecentre og hjælper og rådgiver hvert år mere end 2000 kvinder og børn til en mere sikker tilværelse og fremtid uden vold. 
 


Få indsigt i Danners økonomi.
Her kan du finde Danners årsberetninger.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt