Om os

Dannerhuset og stiftelsen for fattige fruentimmere 

I 1873 besluttede Grevinde Danner - enke efter Frederik VII - at stifte en fond og opføre et hus for udsatte fruentimmere. Huset fungerede i mere end 100 år, men pengene slap op, så huset blev solgt. De nye ejere ønskede at rive huset ned og bruge grunden til at bygge kontorer - men det nåede aldrig at blive en realitet. Den 2. november 1979 besatte 300 kvinder huset og købte det tilbage som kvindehus.


Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation

Siden 1980 har Dannerhuset fungeret som kvinde- og krisecenter, båret at en stærk frivillig ånd, og står i dag, som et symbol på den danske kvindebevægelse. Hvert år den 2. november – på Danners fødselsdag - udnævner vi en person, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme kvinders rettigheder til at modtage Danners ærespris. Danners ærespris 2018 blev tildelt Mette Helena Rasmussen, indretningsekspert, influencer og tidligere Danner-beboer.

Mette Helena bryder hver dag bryder hver dag tabu om dét at have været udsat for partnervold. Hun bruger sig selv aktivt og med humor i mange sammenhænge for at vise andre kvinder, at man godt kan være succecfuld og komme videre i livet, selvom alt ikke er eller har været perfekt hele tiden. 

I næsten 30 år var Dannerhuset ledet af frivillige. I dag er Danner en professionel NGO med omkring 40 medarbejdere og 200 frivillige.


Vi kæmper videre - I grevindens ånd 

Grevinde Danner var i sin samtid en kontroversiel person. Hun var en stærk ambitiøs og på mange måder en atypisk kvinde, som var socialt og politisk engageret. Med vores særlige drivkraft og bevidsthed søger både medarbejdere og frivillige at videreføre hendes ånd og forvalte hendes arv.

Siden 1979 har Danner krisecenter givet beskyttelse og rådgivning til over 6000 kvinder og deres børn. I dag er det omkring 60 kvinder og deres børn om året. Udover at tilbyde krisecenterophold hjælper og rådgiver vi gennem en række forskellige voldsfaglige tiltag; fx projekt Sig Det Til Nogen, et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og deres pårørende, etablering af en terapihave og derefter arbejdet med naturbaseret terapi, etabering af boliger ved Jægerspris Slot, som kvinder kan tilbydes for at få stabilitet efter et krisecenterophold og opsøgende arbejde blandt migrantkvinder, en særligt isoleret og udsat gruppe, som vi bygger bro til, så de de kan få adgang til samme rettigheder som andre.

Hvert år ringer mere en 2000 voldsudsatte, pårørende og fagfolk til vores telefonrådgivere for at få hjælp og råd i forbindelse med vold i nære relationer. En overvejende del af opkaldene kommer dog fra kvinder, der søger en sikker tilværelse og fremtid uden vold. Vi støtter dem ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner. Og vi giver deres børn redskaber til at håndtere de bekymringer og skader som volden har forårsaget. Vores møde med enhver voldsudsat sker i respekt for den enkelte og med stor voldsfaglig viden.

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem og en af de største brud på basale menneskerettigheder. Gennem research og dokumentation arbejder Danners videnscenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. En viden vi bruger både nationalt og internationalt til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer. Vold og ligestilling er uløseligt forbundet. Derfor vil vi påvirke ligestillings- og kønsdebatten og sikre, at kvinder og børns rettigheder er på den politiske dagsorden. Målet er at skabe respektfulde normer, lige rettigheder og tidssvarende lovgivning.


Metodeudvikling er centralt

Vi opstiller mål, er altid på udkig efter nye, effektive metoder, fører statistik, sætter analyser og forskningsprojekter i gang, og udfører løbende og kontinuerlige evalueringer. Alt sammen med det formål at udvikle og optimere og forbedre kvaliteten af vores arbejde.


Læs Danners vedtægter her


Læs om Danners økonomi, find årsregnskaber og stamdata, og få oversigt over fordeling af indtægter og udgifter
Tilbageblik på Danners politiske arbejde, statistikker, projekter, tiltag, højdepunkter og fakta.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

30. juli 2019
Hver måned inviterer foredragsgruppen til inspirerende foredrag om Danner, vores historie og arbejde for kvinder og børn.