Organisation

Danner tilbyder både ambulant rådgivning samt krisecenterophold for voldsudsatte kvinder og børn. Danners videnscenter har specialiseret viden om kønsbaseret vold og driver projekter, som styrker voldsudsatte kvinder og fremmer ligeværdet i samfundet.


Afdelinger 

Mette Marie Yde er Danners direktør, og Danners arbejde er organiseret i fire afdelinger med hver sin afdelingsleder. De fire afdelinger er:

Danners cirka 40 ansatte arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med respekt for den enkeltes faglige kompetence og erfaring.


Frivillige

Danner har tilknyttet omkring 200 frivillige, som er organiseret i 10 frivilliggrupper, der på forskellig vis indgår i arbejdet med at sikre dels driften af krisecentret, dels Danners øvrige rådgivnings- og mobiliseringsarbejde. 

Læs mere om de forskellige grupper, og hvordan du selv kan blive frivillig, her

Dannerrådet består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe og er bindeled mellem Danners frivilliggrupper. Dannerrådet har et særligt fokus på de frivilliges interesser i huset, og fungerer som sparingspartner for bestyrelsen, når det handler om rammevilkårene i organisationen, som skal være i overensstemmelse med de frivilliges ønsker og husets overordnede formål. 

Dannerrådet mødes cirka hver anden måned og er repræsenteret med to medlemmer i Danners bestyrelse.


Bestyrelse

Bestyrelsen vælges af Danners frivillige på årsmødet for en to-årig perionde og fungerer som Danners øverste ledelse og arbejdsgiver for direktøren. Bestyrelsen består af 10 medlemmer:

  • Fire personer med eksterne positioner uden for Danner
  • To personer fra Dannerrådet
  • To personer fra frivilliggrupperne
  • To medarbejderrepræsentanter (som vælges af medarbejderne)

 

Danners strategi 2021-2024 'Nye perspektiver på vold mod kvinder'

Danner arbejder inden for en strategisk ramme, der baserer sig på vores værdier, mission og vision.

Danners værdier: Vi styrker kvinder. Vi blander os. Vi er ambitiøse.

For perioden 2021-2024 har Danner tre overordnede indsatsområder:

1. Danner hjælper voldsudsatte kvinder og børn og udvikler nye indsatser, der styrker kvinder og forebygger vold.

2. Danner udbygger den specialiserede viden internt og hos fagpersoner, så voldsudsatte kvinder og børn får en retfærdig behandling.

3. Danner er en feministisk aktør, der giver voldsudsatte kvinder en stemme og dokumenterer volden.

Her kan du læse Danners fire-årige strategi 'Nye perspektiver på vold mod kvinder' (åbner i pdf).


Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn. Hvor længe de bor her, afhænger af deres situation. I krisecenteret får de den ro og tryghed, de har brug for, og her bliver de støttet ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Gennem research og dokumentation arbejder Danners videnscenter for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden bruger vi til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.