Palæstina - Gensidig erfaringsudveksling

Danner samarbejder med den palæstinensiske kvinderettighedsorganisation Rural Women’s Development Society (RWDS) om at bekæmpe vold mod kvinder i Danmark og på Vestbredden. RWDS arbejder med at udbrede viden om kvinderettigheder i Palæstina og har mange års erfaringer med voldsudsatte og marginaliserede kvinder i Palæstina. Dette gør de gennem opsøgende oplysningsarbejde. Der er stærke paralleller til Danners opsøgende arbejde blandt etniske minoritetskvinder.

LÆS: Undervisning i MENA-regionen

I et pilotprojekt, der strækker sig over seks måneder, skal vi sammen blive endnu bedre til at nå ud blandt de allermest isolerede og marginaliserede kvinder i patriarkalske miljøer.

Både Danner og RWDS har mange års erfaringer i arbejdet med voldsudsatte kvinder, i henholdsvis Danmark og Palæstina, og sammen kan vi med fordel trække på hinandens solide faglige viden og udveksle viden og metoder til fordel for de mange voldsudsatte og marginaliserede kvinder. Vi tror på, at hvis vi styrker civilsamfundsaktørers kapacitet og modstandsdygtighed i forhold til at bekæmpe vold mod kvinder, så er vi bedre rustet til at styrke voldsudsatte kvinder og bekæmpe vold på samfundsniveau.

Gennem faglige udveksling og gensidige partnerskabsbesøg får vi ny viden og ny ideer til det videre arbejde. Dertil vil Danner undervise RWDS i at forebygge sekundær traumatisering blandt fagprofessionelle i Palæstina.

Fakta:

  • De nyeste undersøgelser viser, at stadig flere, hele 37 % af gifte kvinder er udsat for vold af deres ægtefæller. Partnervold er samtidig den mest udbredte form for vold mod kvinder i Palæstina.
  • Projektet er et pilotprojekt, hvor Danner og RWDS undersøger, hvordan vi bedst muligt når ud til marginaliserede kvinder og bryde tabuet om vold.
  • Pilotprojektet begyndte 1. juli 2017.

Projektet er finansieret af CISU


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt