Palæstina

Danner og vores palæstinensiske samarbejdspartner RWDS (Rural Women's Development Society) deler en stærk vision for at bekæmpe vold mod kvinder – i tråd med FNs verdensmål nummer 5, delmål 5:2 om at elimere alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum.

Danner samarbejder med RWDS i et projekt, hvor fokus er på forebyggelse af vold  og beskyttelsesinitiativer for kvinder og børn, udsat for vold.  


Gensidig erfaringsudveksling

Både Danner og RWDS har mange års erfaringer i arbejdet med voldsudsatte kvinder, i henholdsvis Danmark og Palæstina, og sammen kan vi med fordel trække på hinandens solide faglige viden og udveksle viden og metoder til fordel for de mange voldsudsatte og marginaliserede kvinder. Vi tror på, at hvis vi styrker civilsamfundsaktørers kapacitet og modstandsdygtighed i forhold til at bekæmpe vold mod kvinder, så er vi bedre rustet til at styrke voldsudsatte kvinder og bekæmpe vold på samfundsniveau.

Der er stærke paralleller til Danners opsøgende arbejde blandt etniske minoritetskvinder.


Forebyggelse af vold - opsøgende arbejde 

Hvad angår forebyggelse, så tillægger projektet normer og holdninger til vold og ligestilling til at være en af hovedårsagerne til vold. Gennem opsøgende arbejde forsøger vi at nå ud blandt de allermest isolerede og marginaliserede kvinder i patriarkalske miljøer og udbrede viden om kvinderettigheder i Palæstina. Med det formål at ændre holdninger til køn og vold samt give en række redskaber til at reducere vold i nære relationer opsøger vi desuden både mænd, kvinder og unge og involverer dem i en række aktiviteter udarbejdet til at bryde tabuet om vold.


Beskyttelse af fagfolk - træning 

Hvad angår beskyttelse af kvinder, udsat for vold, arbejder vi på at styrke de fagfolk, som er i direkte kontakt med kvinderne. Fagfolk kan nemlig kun tage sig af andre, hvis de husker at passe på sig selv. I arbejdet med kvinder og børn, udsat for vold, og traume generelt er risikoen for udbrændthed og sekundær traumatisering højere end i andre fagområder. Med fokus på teambuilding, at kunne tage vare på sig selv og ens kollegaer, herunder bearbejde svære oplevelser sikre en fælles ansvarsfølelse, træner vi derfor RWDS i at forebygge udbrændthed og sekundær traumatisering blandt fagfolk i Palæstina. Formålet er at professionalisere og sikre strategiske indsatser til gavn for kvinderne og børnene, udsat for vold.

 

Projektet er finansieret af CISU


Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi samarbejder med kvinderettighedsorganisationer. Læs mere her.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat