Palæstina

Danners internationale arbejde i Palæstina
Palæstina har brug for en lovgivning, der kriminaliserer partnervold. Danners lokale samarbejdspartner, Rural Women’s Development Society, kæmper for politisk forandring og når ud til de mest isolerede kvinder i landområderne på Vestbredden.

I september 2019 blev den unge palæstinensiske kvinde Israa dræbt af sin familie i Betlehem. Det var angiveligt hendes bror, som slog og torturerede hende til døde. Drabet fik kvinderettighedsorganisationer til at kræve handling fra de palæstinensiske myndigheder. For det sker alt for ofte, at en kvinde dræbes ved sin familie eller partners hånd. Under covid-19 nedlukningen er antallet af partnerdrab eskaleret voldsomt.


For den enkelte kvinde og for samfundet  

Rural Women’s Development Society (RWDS) når som den eneste NGO ud til de allermest isolerede kvinder på Vestbredden. RWDS fokuserer særligt på kvinder i landområderne, hvor fattigdom og patriarkalske normer hersker.  

Organisationen har stiftet 58 lokale kvindeklubber, som samler kvinder fra lokalområdet til et fællesskab, hvor man hjælper hinanden, laver mad og håndværk. Under dække af det sociale fællesskab kan kvinderne samtidig få hjælp fra en fagperson til at håndtere den vold, der bliver udsat for derhjemme.  

RWDS har arbejdet med at forebygge vold i årtier, og således gennemstået den lange række af udfordringer, der er ved at arbejde med et dybt tabubelagt og politisk sensitivt emne i et konfliktramt land, der er underlagt besættelse. Ved siden af støtten til den enkelte kvinde i landområdet, kæmper RWDS en indædt kamp for at gennemføre en lovgivning, der tydeligt forbyder partnervold og alle krænkelser mod kvinder.


En ændring af familielovgivningen 

Samarbejdet mellem RWDS og Danner er et fagfællesskab. Målet er at lykkes med det politiske arbejde for en stærkere familielovgivning, der forbyder partnervold i Palæstina. Det er ikke nok at beskytte de kvinder og børn udsat for vold. For reelt at bekæmpe vold mod kvinder og børn, må vi også forebygge ny vold og sikre, at lovgivningen på området er på plads.

I Palæstina er der i dag ikke lovgivning, der forbyder partnervold. Den manglende lovgivning gør det umuligt at sikre voldsudsatte kvinders rettigheder. Danner støtter derfor op om RWDS’ arbejde for en familielovgivning, der kriminaliserer partnervold og giver voldsoverlevere de rettigheder, de har krav på, ifølge menneskerettighederne. 

Danner støtter op om RWDS’ mål om at være en vidensaktør når det kommer til vold mod kvinder og børn i Palæstina. Her bidrager Danner med dataindsamling og undervisning på baggrund af egne erfaringer.


Fokus på alle medlemmer i familien  

Når Danner udvikler nye indsatser, bruger vi den socio-økologiske model. Modellen giver os en ramme til at forstå og forklare partnervold. Skal vi bekæmpe partnervold, er det derfor ikke nok at arbejde strukturelt, fx med ændring af lovgivning. Vi må også se på de andre faktorer, der muliggør og legitimerer volden. Derfor er normarbejde en central del af Danners arbejde med at forebygge vold i Palæstina.  

Danners normarbejde indeholder en holistisk indsats i familierne. RWDS arbejder med både mødre, fædre og børn. For at ændre synet på partnervold, må vi udfordre de idéer og normer, der legitimerer og opretholder volden. At udfordre eksisterende normer er langsommeligt arbejde, der kræver tålmodighed og stålfasthed. RWDS og Danner har arbejdet sammen siden 2017, og har siden 2019 intensiveret det fælles normarbejde.  

Danner får også erfaringer og læring med hjem fra samarbejdet med RWDS. Gennem projektet har RWDS, som en del af sit normarbejde, afprøvet nye metoder til at forebygge partnervold. Her har den danske organisation, ’Baba – Fordi Far er vigtig’ bistået RWDS i arbejdet med at opkvalificere fagpersonale på palæstinensiske skoler. Opkvalificeringen handler om mere inddragelse af far og om de normer, der gør sig gældende for faderrollen.

Partnerskabet mellem RWDS og Danner løber 2021-2023. I sommeren 2022 blev der udarbejdet en midtvejsevalueringen af indsatsen, som kan læses her

Indsatsen er støttet at CISU - Civilsamfund i Udvikling. 


Global Network of Women’s Shelters er et netværk, der samler krisecentre i hele verden. Covid19 har gjort det tydeligt, at krisecenterbevægelsen står overfor mange af de samme udfordringer. Der er derfor meget læring og erfaring at hente landene imellem.
Kvindeorganisationer i Palæstina melder om stigning i partnervold og konflikter, som en konsekvens af Covid19-nedlukningen af samfundet. Danners partnere har iværksat nye tiltag for at hjælpe voldsudsatte kvinder.
Globale aktivister og feminister har har fået nok af patriarkalske, kollektive normer og familiestrukturer, der fremmer handlinger som drab. Hvorfor blev en ung kvinde i Palæstina tortureret ihjel, blot fordi hun deler et café-billede med sin forlovede?