Tunesien

Bekæmpelse af vold mod kvinder i Tunesien

Formålet med vores arbejde i Tunesien er at styrke indsatsen mod partnervold ved at forbedre og specialisere hjælpen til voldsudsatte kvinder.

Gennem projektet støtter Danner også netværksdannelse på tværs af organisationer i Tunesien og er med til at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og staten i bekæmpelsen af vold mod kvinder.

Projektet har eksisteret siden 2012. Samme år blev Tunesiens første krisecenter indviet.

Danner har siddet med i Det Tunesiske Ministerium for Kvinder og Familie (MAFF) og været med til at udarbejde nationale minimumstandarder for krisecentre i Tunesien.
Derudover har ministeriet oprettet en national hotline, og Danner har været med til at træne personale på krisecentre i at håndtere voldsudsatte kvinder.
De fleste aktiviteter skabes og køres selv af de tunesiske aktører, mens Danner og LOKK (Landsorganisationen for Kvindekrisecentre) bidrager med facilitering af processer og faglig sparring.

Projektet er finansieret Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.

Øvrige samarbejdspartnere:


LÆS OM AFTURDS LEDER HER: SALVA, KVINDERNE OG KRYDDERIERNE


Skriv under og gør den livsfarlige psykiske vold strafbar

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Få nyheder som betyder noget