Tunesien

Danners internationale arbejde i Tunesien
Selvom Tunesien vedtog en ambitiøs lov mod partnervold i 2017, kan voldsudsatte kvinder stadig ikke få den nødvendige hjælp fra myndighederne. Danner støtter netværket af tunesiske kvindeorganisationer, der kæmper for bedre forhold for voldsudsatte.

I foråret 2021 blev den 26-årige kvinde Refka, dræbt af sin mand i Tunesien. Han var ansat i politiet og skød hende fem gange med sin tjenestepistol dagen før årets store Ramadan-fejring. Drabet kom ikke ud af den blå luft. Refka havde tidligere henvendt sig til politiet, fordi hun frygtede for sit liv. Men der var ikke hjælp at hente. Politiet opsøgte ikke manden, og anklagemyndigheden gjorde intet for at beskytte kvinden mod yderligere vold. Få dage efter mistede hun livet, og parrets lille søn mistede sin mor.  

Drabet på Refka har kastet lys på de fatale konsekvenser det ofte har, at de tunesiske myndigheder ikke tager ansvar for at beskytte kvinder mod partnervold. Sagen har fået kvinder og kvinderettighedsorganisationer på gaden for at demonstrere.

Tilbage i 2017 vedtog det tunesiske parlament, som et af de første lande i verden, en ambitiøs lovpakke mod partnervold.  

Men loven er langt fra implementeret hos politiet, i retssystemet eller landets sikkerhedsmyndigheder. Og de tunesiske kvinderettighedsorganisationer arbejder derfor indædt på at gøre opmærksomhed på, hvad vold mod kvinder er, at det er et samfundsproblem, og uddanne frontpersonale, så de får større viden omkring, hvordan man kan hjælpe kvinderne.


Fælles pres mod myndighederne  

Danner har arbejdet i Tunesien siden 2012 og var med til at etablere det netværk af kvinderettighedsorganisationer, der kæmper for voldsudsatte kvinders rettigheder. Formålet var at hjælpe de mange organisationer med at tale med én fælles stemme og dermed stå stærkere i den politiske debat om voldsudsattes rettigheder. I dag består netværket af 21 organisationer.  

Det fælles pres, som organisationerne kan lægge på myndighederne og beslutningstagere har vist sig at være meget effektivt: I 2016 besluttede den tunesiske regering at oprette statsstøttede kvindekrisecenter, og i 2017 vedtog parlamentet den omfattende lov mod partnervold.  

Men loven virker kun, hvis den bliver brugt. Derfor støtter Danner fortsat netværket af kvinderettighedsorganisationer. Vi underviser dem i voldsforståelse, indsamling af data, og understøtter deres politiske arbejde.

Desuden underviser Danner krisecenterpersonale på de nye krisecentre og andre frontpersoner, der kommer i berøring med voldsudsatte kvinder. I undervisningen trækker vi på Danners træningsmanual. I kombination med en dygtig, voldsfaglig underviser er den et vigtigt værktøj i arbejdet med at udbrede viden om vold til fagpersoner, og sikre at alle får den samme vigtige, basale viden om vold.


Projektet er finansieret af Dansk-Arabisk partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet.

I Mellemøsten og Nordafrika samarbejder Danner med Kvinderådet, KVINFO, Sex og Samfund og LGBT+ Danmark.


Global Network of Women’s Shelters er et netværk, der samler krisecentre i hele verden. Covid19 har gjort det tydeligt, at krisecenterbevægelsen står overfor mange af de samme udfordringer. Der er derfor meget læring og erfaring at hente landene imellem.
Der mangler generel viden om partnervold i Tunesien. Med Danners mellemkomst går en række af landets førende kvindeorganisationer nu sammen i et netværk for systematisere, indsamle og publicere data om den vold, som kvinder udsættes for.
Fagfolk, der møder voldsudsatte i deres daglige arbejde, skal have viden om vold. Danner underviser fagfolk i at spotte en voldsudsat, italesætte en mistanke og hjælpe bedst muligt. Der er et stort behov for voldsfaglighed - både i Danmark og i udlandet.