fbpx

Kategori Høringssvar

Høringssvar: udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (midlertidig fratagelse af en forælders rettigheder efter folkeskoleloven ved en elevs ophold på krisecenter)  

Danner er ikke på høringslisten, men vi vil gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar til ministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (midlertidig fratagelse af en forælders rettigheder efter folkeskoleloven ved en elevs ophold på krisecenter).

Høringssvar: ligestilling af krisecentertilbud 

Danner bakker op om, at voldudsatte mænd får mulighed for at komme på krisecenter. Men der er brug for at tydeliggøre kønsmæssige forskelle, styrke voldsudsatte børns rettigheder og stille større krav til voldsfaglighed og sikkerhed på krisecentre.