fbpx

Kategori Høringssvar

Høringssvar: børnehusbekendtgørelsen 

Danner mener, ny børnehusbekendtgørelse kan forbedre voldsudsatte børns rettigheder. Men der er brug for mere systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold.  Danner har 17. november 2023 sendt høringssvar vedrørende børnehusenes opgave.  Download Danners høringssvar: Børnehusbekendtgørelsen  Høring over udkast til…

Høringssvar: ligestilling af krisecentertilbud 

Danner bakker op om, at voldudsatte mænd får mulighed for at komme på krisecenter. Men der er brug for at tydeliggøre kønsmæssige forskelle, styrke voldsudsatte børns rettigheder og stille større krav til voldsfaglighed og sikkerhed på krisecentre.  Danner har 8.…