fbpx

Danners direktør: Kvinder udsat for psykisk vold bliver forsømt  

For fem år siden blev psykisk vold kriminaliseret i Danmark. Men kvinder udsat for psykisk vold kigger fortsat langt efter retfærdighed og et liv uden vold, lyder det fra Danners direktør på Kvindernes Internationale Kampdag. 

Af Mette Marie Yde, direktør i Danner . Indlægget er bragt d. 8. marts i Altinget

Snart er det fem år siden, at psykisk vold blev gjort strafbart i Danmark. Det var en milepæl for de mere end 100.000 kvinder, som hvert eneste år bliver udsat for psykisk vold. 

I Danner møder vi hver eneste dag kvinder, som har været udsat for grov psykisk vold. De er systematisk blevet hånet, nedgjort, ydmyget, overvåget, kontrolleret, manipuleret. Ofte på daglig basis og over en lang årrække.  

De er blevet truet med, at deres partner vil tage børnene fra dem. De er blevet truet med, at deres partner vil begå selvmord, hvis hun forlader ham. De er blevet truet med at blive slået ihjel. 

Vi hjælper ikke kvinder udsat for psykisk vold tilstrækkeligt 

Da et bredt flertal i Folketinget 1. april 2019 vedtog den særlige bestemmelse i straffeloven, lød det, at psykisk vold skulle ligestilles med fysisk vold. Det gav rigtig god mening.  

For psykisk vold er den mest udbredte partnervoldsform. Og stort set alle de kvinder, vi møder i Danner, har været udsat for psykisk vold. Ofte i kombination med andre voldsformer som fysisk vold, seksuel vold, økonomisk vold og materiel vold.  

Psykisk vold har dybt alvorlige konsekvenser for ofrene. Faktisk er konsekvenserne ofte længerevarende end ved fx fysisk vold. Angst, depression og PTSD er bare nogle af konsekvenserne.  

Strafferetskæden mangler viden om psykisk vold 

Kun 5%, som har været udsat for psykisk partnervold, anmelder volden. Det er der gode grunde til. Det farligste tidspunkt for en kvinde er, når hun bryder med voldsudøveren. Hvis hun anmelder ham, bliver sikkerheden truet endnu mere. Selv når volden anmeldes, fører få anmeldelser til en retssag. Og kun få bliver dømt for psykisk vold, viser tal fra Rigspolitiet. 

Derfor er vi ikke i mål. Der er noget, vi ikke gør godt nok, når det kommer til at hjælpe kvinder, som er udsat for psykisk vold. I Danner mener vi, at myndighederne mangler viden om, hvordan vi som samfund bedst opsporer og hjælper kvinder udsat for psykisk vold. Politiet mangler stadig viden om, hvordan de kan hjælpe kvinderne med at indsamle beviser, så de kan rejse deres sag. Anklagere og domstole mangler viden om voldens dynamikker og konsekvenser for den voldsudsatte.  

Uden den viden får vi ikke flere voldsudøvere dømt for psykisk vold. Og voldsudsatte kvinder må fortsat kigge langt efter retfærdighed. 

Indfør omvendt fodlænke i Danmark 

Samtidig har vi en regering, som tøver med at indføre de redskaber, der virker.  

For selvom kvinderne lykkes med at bryde med voldudøveren, bliver mange kvinder fastholdt i volden. De bliver chikaneret, overvåget, kontrolleret og stalket af deres ekspartner. Kvinderne lever hver eneste dag i frygt for ny vold eller for at blive slået ihjel. 

Men vi har faktisk et meget konkret redskab i skuffen, som både kan forebygge psykisk vold og kvindedrab: Omvendt fodlænke. 

I stedet for at registrere, at voldsudøveren forlader eget hjem – registrerer den, at den dømte bevæger sig tæt på offerets hjem. Hvis voldsudøveren bevæger sig ind i forbudszonen og kommer for tæt på offerets hjem, vil det udløse en alarm hos politiet. Og politiet kan nå frem, før han når den voldsudsatte. Siden 2013 har i alt 105 personer fået den omvendte fodlænke på i Norge. Ikke en eneste gang har en af de 105 gerningsmænd i Norge forsøgt at nærme sig offeret. 

Omvendt fodlænke kan langt fra løse alle udfordringer for voldudsatte kvinder, men det er et vigtigt redskab til at forhindre kvindedrab og give voldsudsatte kvinder frihed.  

Så hvad venter vi på: Følg op på kriminaliseringen af psykisk vold. Prioritér, at myndighederne får den nødvendige viden. Og indfør omvendt fodlænke i Danmark! 

Læs mere

Danner og Sig det til nogen inviterer til konference om hjælp til...
Kom med, når Danner marcherer for at skabe opmærksomhed om psykisk vold...
Danner søger to praktikanter til viden og kommunikation til efteråret 2024. Læs...