fbpx

Konference: alle har ret til at bryde med vold 

Hvordan sikrer vi den rette hjælp til alle voldsudsatte – også dem, der ikke vil eller skal på krisecenter? 

118.000 kvinder udsættes hvert år for vold af deres (eks)partner. Omkring 2.600 kvinder flytter på krisecenter. Og dermed står over hundredetusind uden et lovbestemt tilbud om hjælp. 

Alle voldsudsatte kvinder skal have tilbud om hjælp til at forlade volden inden den bliver rigtig farlig – også selv om de ikke skal bo på krisecenter. 

Danner og Sig det til nogen inviterer til konference om hjælp til voldsudsatte, der ikke skal på krisecenter. Hvad ved vi allerede i dag og hvordan sikrer vi den bedste hjælp fremadrettet. 

Konferencen lægger op til vidensdeling og debat, hvor du som fagperson deler og får viden om, hvad du skal være opmærksom på i mødet med den voldsudsatte, og hvor du kan henvise den voldsudsatte til. 

Den rette hjælp    

Sig det til nogen startede i 2018 og er i dag grundigt evalueret af Oxford Research. Vi ved, at det virker, hvad der virker og for hvem. Ambulant rådgivning er en mulig, effektiv og virkningsfuld indsats for dele af målgruppen. Dette understøttes af erfaringer fra andre virksomme indsatser, som du også vil møde på konferencen. 

Gruppen af voldsudsatte er forskellige og med forskellige behov. Selv med de eksisterende rådgivningsindsatser når vi langt fra alle. Og vi er ikke færdige med at udvikle og specialisere vores indsatser, så vi sikrer den rette hjælp med mindst mulig indgriben og størst mulig effekt. Vi har brug for fortsat at være nysgerrige på, hvordan vi når nye målgrupper. Også dem der har flere problematikker. Det vil vi gerne bruge denne konference på. 

Program 

08:30 Check-in med kaffe og croissant   
 
09:00 Velkomst v. Ligestillingsminister, Marie Bjerre (V)  
09:15 Hvorfor får alle voldsudsatte ikke hjælp i dag? v. Mette Marie Yde, Direktør i Danner   
09:30 Women at risk and how to help them. Video-keynote v. professor og Ph.d.Jacqueline Campbell, fra John Hopkins School of Nursing, US.    
 
10:00 Pause   
 
10.15 Vidnesbyrd fra en kvinde, der har været udsat for partnervold og fik livsvigtig hjælp hos Sig det til nogen.   
10:30 Hvordan hjælper vi de voldsudsatte kvinder, der ikke har behov for at komme på krisecenter? Resultater fra Sig det til nogen. v. senioranalytiker Amanda Thor Andersen og analytiker Line Schmidt, Oxford Research  
11:15 Hvordan hjælper vi voldsudsatte kvinder, der er dobbelt udsatte? Eksempler fra en specialiseret indsats til migrantkvinder i Sig det til nogen. Data og cases v. Karen Grith Lauritsen, Rådgivningschef i Danner.   
11:30 Introduktion til workshops   
 
11:45 Frokost   
 
12:30 Workshops (første runde)   

 • W1: Hvordan hjælper vi voldsudsatte mænd? – oplæg fra Mandecentret om deres ambulante rådgivning til voldsudsatte mænd v. Michael Panduro Hammer, forstander for mandecentret Fyn og chef for Mandecentret voldsfaglige indsats.       
 • W2: Opsporing. Spirende partnerskaber på tværs af Politi, kommune og civilsamfund. 
  Jannie Steen Urup, leder af Odense Krisecenter og Khaled Saleh, projektkoordinator, fortæller om erfaringerne med udmøntning af puljen til modning af en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte, som er forankret på Krisecenter Odense.  Janne Bjerre Christensen, projektleder i Dialog mod vold, og Marie Bagger, rådgiver i LOKK, fortæller om de foreløbige erfaringer fra Interventionscentret – et partnerskab mellem Københavns Politikreds, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner, samt Dialog mod Vold, Mandecentret, Mødrehjælpen, LOKK og Lev uden Vold.  
 • W3: Hvordan hjælper vi de børn i voldsudsatte familier, der ikke kommer på krisecenter? v. Mødrehjælpen   
 • W4: Hvorfor traumebearbejdning? Psykologindsatsen i Sig det til nogen ved Cecilie Fabricius, psykolog på Ringsted Krisecenter og i Sig det til nogen og Sofie Madsen, psykolog i Sig det til nogen. 

13:15 Pause   
 
13:30 Workshops (anden runde)   

 • W5: Hvordan kan man hjælpe unge ud af kærestevold? v. Anders Lauersen Graversen, faglig leder i Bryd tavsheden 
 • W6:. Sikkert ud af volden. Dynamisk risikovurdering i ambulante tilbud til voldsudsatte v. Ida Devald, rådgiver i Sig Det Til Nogen og Pia Sommer, Ringsted Krisecenter og tidl. rådgiver i Sig det til nogen
 • W7: Hvordan når vi de voldsudsatte, der ikke selv søger hjælp? Eksempler fra det tværsektorielle arbejde v. Samira Damiri, Rådgiver i Sig det til nogen, migrant og Projekt ”Perspektiv” under Københavns Kommune
 • W8: Hvordan kvalitetssikrer vi den frivillige rådgivning? Erfaringer fra rådgivningstilbuddet Medusa – et liv uden vold ved Gitte Olin Larsen. Leder af Holbæk Krisecenter Medusa og Foreningen Medusa og Gitte Engelhardt., psykolog på Holbæk Krisecenter Medusa.   

14:15 Kaffepause   
 
14:30 Paneldebat: Hvordan sikrer vi den rette hjælp til alle voldsudsatte – også dem der ikke vil eller skal på krisecenter?  

 • Trine Bramsen.  ligestillingsordfører for Socialdemokratiet og fhv. Ligestillingsminister. 
 • Ingrid Wøggsborg, Politikommissær, Forebyggelses- og nærhedscentret, Nordsjællands Politi 
 • Jakob Gudbrand, Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune 
 • Stine A. Høegh, Konstitueret Børne- og familiechef, Rødovre Kommune 
 • Mette Marie Yde, Direktør, Danner. 

15:25 Opsamling og tak for i dag 

15:30 Bobler og networking   

Praktisk

Tid : Onsdag d. 22. marts kl. 9-16 

Sted: Johan Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K 

Køb billet: Du kan købe billet til konferencen via Billetto 

Læs mere

Danners rådgivning er nu blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Akkrediteringen dokumenterer og bekræfter,...
Trine Baumbach, professor i strafferet, modtager netop nu Danners Ærespris 2023. Det...
Regeringen drøfter lige nu, hvordan der skal skæres 26 mio. kr. på...