fbpx

Nye midler til voldsudsatte bør gå til de tiltag, vi ved virker 

Ligestillingsministeren vil afsætte 16 millioner kroner til ambulant rådgivning til voldsudsatte. Men unødige proceskrav og bureaukrati kan resultere i, at voldsudsatte må vente endnu længere på at få hjælp 

Af Mette Marie Yde, direktør i Danner. Bragt i Dagbladet Information den 3. februar 2023.

Akutte problemer står i kø for at blive løst: klimakrisen, krig i Europa og inflation. Politikerne er derfor i særlig grad forpligtede til at bruge skatteydernes penge bedst muligt. 

Forhandlingerne om SSA-reserven til socialt udsatte er lige nu i gang. Den 31. januar udtalte ligestillingsminister Marie Bjerre, at hun har ambitioner om at afsætte 16 millioner kroner til ambulant rådgivning til voldsudsatte. Det er positivt. 

Over 118.000 kvinder udsættes årligt for partnervold. Omkring 2.600 kvinder flytter på krisecenter. Nogle kvinder har ikke brug for at flytte på krisecenter. Andre er ikke klar eller kan ikke få plads. Endelig er der en gruppe, der ikke tør tage på krisecenter af frygt for, hvad partneren kan finde på. 

Derfor er der hårdt brug for ambulante tilbud til voldsudsatte kvinder. Ministeren lægger dog op til at pengene udbydes i en pulje, som organisationer skal ansøge, og ansøgningerne skal dernæst vurderes, processeres, igangsættes, tilpasses og evalueres. Det er et unødigt bureaukrati. Resultatet er, at de voldsudsatte kvinder må vente endnu længere på at få hjælp. 

Da Folketingets politikere nedlagde satspuljen og omlagde den til SSA-reserven, var det med ambitionen om at kunne yde mere langsigtet støtte til udvalgte civilsamfundsorganisationer, der laver indsatser, der virker. 

Det er fuldstændig afgørende, at de 16 millioner kroner ikke kun går til udvikling af »nye« uafprøvede indsatser. De skal gå til indsatser, hvor effekten er helt tydelig. Et af de virkningsfulde ambulante tilbud til voldsudsatte er »Sig det til nogen«, som har afdelinger i Holstebro, Kolding, Ringsted, Randers og København. Nogle af disse afdelinger er finansieret af en udbredelsespulje under Socialstyrelsen, der udløber i august 2023. Hvis midlerne til ambulant rådgivning afsættes til en ny pulje, vil tre af disse tilbud være nødt til at lukke, før de når at få finansiering. Det giver ikke mening. 

Regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man ønsker at stoppe vold mod kvinder og sikre en stabil grundfinansiering, der muliggør langsigtet planlægning. Derfor bør de selvfølgelig bruge pengene fra SSA-reserven klogt og øremærke pengene til de ambulante tilbud, der allerede virker og efterspørges af voldsramte kvinder. Fremfor at formøble dem på unødigt bureaukrati.  

Læs mere

Forældrenes vold risikerer at gå i arv til deres børn og kan...
Vil du være med til at sikre, at voldsudsatte kvinder og børn...
Rigtig hjertelig velkommen til 8. marts her i Danner. Mit navn er...