Ser du de røde flag?

Partnervold rammer i alle samfundsklasser og kulturer. Volden er forbundet med stort tabu, og voldsudsatte kvinder lever oftest i stor ensomhed og isolation.

Det kan være din gymnasieveninde, din kollega eller din nabo, der er udsat for partnervold og har brug hjælp. 

Her er nogle af de røde flag, du skal være opmærksom på for at spotte partnervold:

Overvågning er et rødt flag. Den kan bl.a. komme til udtryk ved, at:

 • Voldsudøveren skal altid vide præcis, hvor kvinden er.
 • Kvinden har forbud mod at gå alene uden for hjemmet - fx bliver hun altid kørt til og fra arbejde af manden, eller også skal han altid med, hvis kvinden fx skal ses med en veninde.
 • Kvinden modtager konstante opringninger eller sms’er fra sin partner, når hun er ude – eller han dukker uanmeldt op.
 • Partneren installerer GPS-overvågning på kvindens telefon - med eller uden hendes viden.

Social isolation er et rødt flag og tegn på partnervold

 • Isolationen kommer over tid, hvor kvinden isoleres mere og mere fra venner og familie, eksempelvis får hun ikke lov til at gå til fester eller må ikke længere have tæt kontakt til sin mor, søster eller veninde.
 • Hun melder måske ofte afbud til sociale aftaler, arbejde eller studiet – tit i sidste øjeblik.

Fysiske skader er et rødt flag

 • Blå mærker og hævelser, der gemmes væk bag tørklæder, ekstra lag tøj eller make-up.
 • En brækket arm og gentagne skader, der bortforklares med uheld.

Manglende trivsel kan være et rødt flag og tegn på partnervold

 • Psykiske og fysiske problemer – fx angst, mavepine, hovedpine, depression og træthed.
 • Højt fravær på studie eller arbejdsplads kan være et rødt flag.

Isolation og ensomhed er udtalt hos den voldsudsatte kvinde

I Danner ved vi, at den voldsudsatte kvindes isolation og tavshed er store barrierer for, at hun får hjælp. Det kan være kvindens egen isolation eller andres tavshed, som forhindrer, at der bliver grebet ind. Derfor er det vigtigt, at du som pårørende er opmærksom på de røde flag og deler din bekymring med hende.

Ser du de røde flag? Din hjælp er vigtig. Tag den svære snak 

Det værste, du kan gøre, er ikke at gøre noget. Din hjælp kan være helt afgørende for, at den voldsudsatte kvinde får mulighed for at bryde med volden. Når du spørger ind til volden, skal du sørge for, at du er alene med den voldsudsatte. Du skal spørge respektfuldt til hende, vise omsorg og forståelse for hendes situation. Du kan fortælle hende om muligheden for at søge professionel hjælp og ringe til Danner på 33330047, hvor vi sidder klar ved telefonen døgnet rundt for at hjælpe. Vi kan også rådgive dig som pårørende.

Vær forberedt på at blive afvist

Som voldsudsat er man ofte isoleret og mentalt nedbrudt. Og den voldsudsattes virkelighedsopfattelse og dømmekraft kan være ude af kurs. Volden kan også have stået på så længe og massivt, at den har skabt et mønster, der fastholder kvinden og gør det svært at forlade voldsudøveren. Hun kan også frygte for sit eget eller børnenes liv, hvis hun forlader ham. 

For mange voldsudsatte kvinder tager det syv forsøg at forlade en voldelig partner, og mange lever med volden i mere end tre år. At en voldsudsat reagerer afvisende på din bekymring betyder ikke, at du skal trække dig fuldstændigt. Det betyder, at hun ikke er klar til en konfrontation lige nu. Her skal du sikre dig, at hun ved, at du står til rådighed og bliver ved med at være der for hende.  

Partnervold i Danmark

 • 118.000 kvinder er årligt udsat for fysisk eller psykisk vold
 • Mange af kvinderne har været udsat for kvælningsforsøg eller anden livsfarlig vold
 • I 2022 blev 10 kvinder dræbt af deres (eks)partner

Bliver du udsat for vold?

Ring til os, og få hjælp og råd!
Vi har døgnåbent og samtalen er fortrolig.
Ring på 33 33 00 47 

Særlig opmærksomhed på vold overfor børn

Bliver et barn udsat for vold, skal du reagere. Fortæl barnet, at vold aldrig er i orden. Tilbyd din hjælp eller kontakt politiet, hvis den konkrete situation kræver akut indgriben.

Er et barn udsat for vold, har du pligt til at underrette volden til kommunen – det gælder også den psykiske vold. For et barn er det psykisk vold, når barnet overværer vold mellem forældrene. Med en underretning giver du barnet en vej til hjælp.

Er du i tvivl om du skal underrette? Kontakt Danner på 33330047 for råd og vejledning.
 

Vil du vide mere om vold mod kvinder og børn?


Vil du give en donation til Danner og støtte voldsudsatte kvinder og børn? Vi har brug for støtte. Bidrag nu!
Kvinder, der på forskellige vis har levet med vold, fortæller her om deres oplevelser, om voldens konsekvenser, og om hvordan de fik mulighed for at forandre deres liv - og greb chancen. Læs deres historier her.
Vil du høre mere om Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn? Du får nyheder og information samt invitationer til diverse arrangementer. Modtag Danners nyhedsbrev.
De fleste parforhold begynder med en stormende forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt, fordi den ene i forholdet tager magt over den anden. Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Læs om typiske tegn på vold her.
Danner sender en stor tak til de virksomheder og fonde, der har hjulpet med at hejse de Røde Flag.