fbpx

Lev uden vold og Danner får rekordmange opkald om vold mod kvinder 

Lev Uden Vold og Danners døgnåbne rådgivninger oplever markant stigning i antallet af henvendelser om vold mod kvinder. Størstedelen af kvinderne har været i volden i mere end et år. Et tal, der forpligter til at sætte ind med hjælp tidligere 

Nedværdigelser, kontrol, slag og spark. 

Det er bare nogle eksempler på den vold, som kvinder ringer til Lev Uden Volds nationale hotline 1888 for at få rådgivning om.   

På FN’s Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder i dag den 25. november viser nye tal fra Lev Uden Vold og Danner, at flere og flere voldsudsatte kvinder rækker ud efter hjælp hos organisationernes gratis og døgnåbne rådgivninger. 

På Lev Uden Volds nationale hotline har der siden 2021 været en stigning på 51 procent i antal opkald fra eller om voldsudsatte kvinder, hvis man sammenligner perioden januar til oktober – det seneste år alene 22,5 procent, svarende til en stigning på 874 samtaler. Mens to tredjedele af opkaldene er fra kvinderne selv, stammer den sidste tredjedel fra pårørende eller fagpersoner, som ringer på vegne af kvinderne.  

Samme tendens oplever Danners døgnåbne rådgivning. Her er antallet af henvendelser steget 8,7 procent fra 2022 til 2023, hvis man kigger på perioden januar til oktober. I perioden januar 2023 til og med oktober 2023 var det i 69 procent af tilfældene kvinden selv, der henvendte sig. 21 procent var pårørende, og 10 procent var fagpersoner. 

”Selvom det er positivt, at flere rækker ud for at få hjælp til at komme ud af voldens skygge, ved vi også, at dem, vi taler med, kun udgør en mindre andel af de kvinder, der har behov for rådgivning om partnervold og vold nære relationer,” siger direktør i Danner, Mette Marie Yde. 

Behov for forebyggelse og tidligere opsporing 

Hos Lev Uden Volds nationale hotline fortæller både kvinderne, deres pårørende og fagpersoner, at størstedelen har været i volden længe, før de ringer 1888 – for 77 procent har volden stået på et år eller mere, og i næsten halvdelen af tilfældene vurderer rådgiveren volden til at være så alvorlig, at kvinden bliver henvist til et krisecenter og/eller til politiet. 

Tal, der forpligter til at sætte ind med hjælp tidligere, også inden det bliver nødvendigt med et krisecenter, siger direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff.  

”Vi ved, det bliver sværere at bryde med volden, jo længere tid den står på. Vi bliver nødt til alle at tage et ansvar for at reagere på de røde flag, vi ser – som medmennesker, pårørende og fagpersoner – men det kræver, at vi har den nødvendige viden til at handle på vores bekymring. Og skal vi blive bedre til at række ud og hjælpe kvinderne tidligere, er det også afgørende at styrke landets ambulante behandlings- og rådgivningstilbud og sikre et nationalt overblik over tilbuddene til gavn for de kvinder, der ikke ser sig selv på et krisecenter.” 

Læs mere

Den store interesse for at dække partnervold og vold i nære relationer...
For at have reel effekt skal den nye handleplan sætte ind på...