Politiet er blevet dygtigere til at håndtere partnervold

Danner har uddannet politifolk i håndtering af partnervoldssager
29. august 2023

Da den nuværende politiske aftale for dansk politi faldt på plads tilbage i slutningen af 2020, var det med helt nye specialiserede enheder i alle politikredse, som skulle håndtere sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser. Politiskolen søsatte samtidigt en 12 dage lang specialist-efteruddannelse med målet om, at få 125 politifolk igennem uddannelsen i perioden 2021-2023. Danner har været med som gæsteunderviser fra starten, og i uge 32 tog det foreløbigt sidste af fem hold hul på uddannelsen.  

Danners viden deles 

Danner er med på uddannelsens andendag, hvor vi præsenterer deltagerne for grundlæggende voldsteori, cases fra Danners krisecenter samt en snak om hvordan man kan undgå at ty til fordomme og myter i mødet med en voldsudsat. Derudover gennemgår vi, hvordan hjernen påvirkes af at leve i vold over længere tid. Dette klæder politiet på til en såkaldt traume-informeret praksis, hvor de kan identificere traumereaktioner, fx hos kvinder der anmelder vold, og derudover kan afhjælpe og dæmpe disse reaktioner ifm. fx afhøringer. Det er af enormt stor betydning for en voldsudsat kvinde at blive mødt med anerkendelse og forståelse af myndighederne. Hvis fagfolk ikke kan det, risikerer kvinden dels en forværring af sin tilstand, og muligheden for at lave en god og sammenhængende afhøring forringes også, ligesom systemet decideret risikerer at misforstå og dermed mistolke kvindens reaktioner. Nogle af de hyppigste myter og mistolkninger, som voldsudsatte kvinder møder i systemet, er: ’Hun må være svag, når hun ikke bare er gået fra ham’, ’Hun er ikke-samarbejdsvillig, hvis hun ikke vil sidde i samme rum som ham’, ’De er nok blevet gode venner igen, eftersom hun har trukket anmeldelsen tilbage’ og ’Hun lyver måske – hun virker ikke til at være oprigtigt ked af det’.  

I Danner er vi glade for at få mulighed for dele den viden, vi har dels fra vores daglige møde med kvinder og børn i dyb krise, dels fra vores systematiske arbejde med dataindsamling og forskning. Vores ønske er at nå ud til kvinderne, inden de når ind til os – og det kan vi kun i samarbejde med alle de fagfolk, som typisk møder dem, før vi gør – fx politiet.  

Tidligere deltagere fra Politiskolens uddannelse siger blandt andet: 

Jeg fik meget ud af at lære om hjernen og nervesystemets reaktioner på vold, og den viden kan jeg bruge, når jeg laver afhøringer.

Supergodt og meget lærerigt. Mange af de ting, I gør opmærksom på, kan overføres nærmest 1:1 til flere konkrete sager.

Den ene hånd skal vide, hvad den anden laver 

For at kunne tackle partnervold effektivt som samfund, kræver det samarbejde, intern forståelse og koordinering mellem alle partner. Derfor er det også vigtigt for os at suge til os, når vi er ude for at undervise. Det er vigtigt at vide, hvordan politiets praksis fungerer, hvad der er muligt, og hvor vi kan samarbejde tæt. Det er fx meget vigtigt at kunne give kvinderne på krisecentret tydelig besked om, hvad de kan forvente i mødet med politi og retsvæsen. For ikke al vold er omfattet af lovgivningen og kan derfor ikke nødvendigvis føre til en retssag. Det er vigtigt, at en sådan afgørelse ikke får kvinden til at føle at systemet ikke tror på hende – det er nemlig ikke tilfældet, og med viden om vold og traumer, kan alle fagfolk, der møder kvinderne i systemet, møde dem på en måde, så vi ikke gør ondt værre. 

Jeg oplever stor samarbejdsvillighed fra politiets side, og et ønske om at kvinden skal føle sig ordentligt mødt. Nogle af de kvinder jeg har i terapi er bange for at tale med politiet af forskellige grunde. Når jeg kan fortælle om de gode intentioner, som jeg møder hos politiet, hjælper det ofte kvinderne til at sænke paraderne og være mere villige til at gå i dialog med politiet

- Therese Aas Schultz, psykolog og underviser for Danner

 

Så langt, så godt.. 

For alle os, der er involverede i Politiskolens specialistuddannelse – studerende, undervisere og folkene bag – er der slet ingen tvivl om, at den bør fortsætte fremover som en fast del af Politiskolens efter- og videreuddannelsestilbud. Vi kan i krisecentret mærke, at politiet nu ved meget mere om vold, dens dynamik og konsekvenser, og det betyder alverden for de kvinder, som hvert år rammes af vold fra en partner eller ekspartner.  

Men 125 politifolk er ikke nok. Hvis vi virkelig vil forandre og forbedre samfundets håndtering af vold mod kvinder, skal mange flere have viden om vold. Politiet efterspørger specifikt, at denne viden spredes i retssystemet, så hele straffesagskæden – fra politifolkene på gaden og ved efterforskningsskrivebordet, over anklagemyndighed og bistandsadvokater, til dommere – har den samme viden om vold og forstår dens kompleksitet.  
I Danner arbejder vi konkret videre ad det spor og har bl.a. flere uddannelsesopgaver i efteråret for netop disse målgrupper i samarbejde med Statsadvokaturen i København.  

 

På billedet: Danners undervisere uddannelseskonsulent Anne Zacho Møller og psykolog Therese Aas Schultz (nr. 3 og 4 fra venstre) sammen med uddannelsesansvarlige fra politiet og Politiskolen: Tine Søberg, Majken Vith Tangkjær, Jesper Rimmen og Nadja Severinsen Nobel.