Trine Baumbach får Danners Ærespris

Trine Baumbach, professor i strafferet, modtager netop nu Danners Ærespris 2023. Det sker på dagen, hvor Justitsministeren har været i samråd om samtykkelovgivningen, og i en tid hvor den seksuelle selvbestemmelsesret igen er til debat
1. november 2023

Trine Baumbach har skabt mærkbar forandring for voldsudsatte kvinder. Og for sit utrættelige arbejde for retfærdighed og forandring for kvinder, som bliver udsat for vold, overgreb og drab, modtager hun nu Danners Ærespris 2023.

”Bekæmpelse af vold og drab på kvinder er et enormt vigtigt samfundsanliggende i et demokrati, der hviler på værdien om ligeværd mellem mænd og kvinder. Jeg er stolt af, at jeg modtager Danners Ærespris for mit lille bidrag i denne store kamp,” lyder det fra Trine Baumbach.

Hovedarkitekt bag samtykkelovgivningen

Trine Baumbach har en lang række forskningsartikler og bøger om kønsbaseret vold og strafferet på cv’et. Samtidig er hun en af hovedarkitekterne bag samtykkelovgivningen, som blev vedtaget i slutningen af 2020.

Alle i Straffelovsrådet var i 2020 enige om, at voldtægtsbestemmelsen skulle ændres. Men Trine var det eneste medlem, der insisterede på, at den nye lov skulle have samtykke som bærende princip. Hun gjorde op med forestillingen om, at man samtykker, hvis man er passiv. Det princip endte heldigvis med at være bærende i den samtykkelov, der blev vedtaget.

“Trine Baumbach var fuldstændig afgørende for, hvordan samtykkeloven endte ud. Trine talte højt på de mange kvinders vegne, som er blevet udsat for overgreb og ikke været i stand til at sige fra. Samtykkeloven var et paradigmeskifte. Mange taler og anskuer voldtægt og voldtægtsforsøg anderledes i dag. Og ofrene har fået større mulighed for at opnå genoprejsning og retfærdighed. Men samtykke er igen til debat. Og der er brug for at holde fast i den ubetingede ret til egen krop,” siger Mette Marie Yde, direktør i Danner.

Om prisen

Danners Ærespis gives til en person, en gruppe eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for voldsudsatte kvinder og børn i Danmark eller internationalt.
Prisen blev uddelt første gang i 2009 og overrækkes hvert år den 2. november, på Danners fødselsdag.

Tidligere prismodtagere er blandt andre retsmediciner Asser Thomsen og journalist Line Vaaben, den afghanske kvinderettighedsorganisation DAWEO og filminstruktør Christina Rosendahl.

For yderligere oplysninger kontakt Leder af Kommunikation og Viden i Danner, Winnie Alim, på tlf. 30 78 58 48.