fbpx

Voldsudsatte kvinder bliver udsat for drabsforsøg 

Danners temaanalyse, der udkommer i dag sammen med Danners årsstatistik, samler centrale tal og erfaringer fra Danners Rådgivnings- og Krisecenter og illustrerer, at man ikke kan tale om partnerdrab uden at forholde sig til partnervold mod kvinder. 

”Kvinder bliver slået ihjel, fordi de er kvinder.” sådan sagde den nye ligestillingsminister kort efter sin tiltrædelse i starten af februar. Forskningen underbygger desværre ministerens vurdering.   

Men et drab på en kvinde kommer sjældent ud af den blå luft. Det er ofte kulminationen på et farligt parforhold. Det viser international og dansk forskning, og det viser erfaringerne fra mange danske krisecentre.  

”På Danners krisecenter og andre krisecentre møder vi nogle af de allermest truede kvinder i Danmark. Vi har ofte en formodning om at have reddet liv, når en kvinde flytter på krisecenter. I vores øjne er der derfor en tydelig sammenhæng mellem partnervold og det værst tænkelige – drab,” siger konstitueret direktør i Danner, Mette Marie Yde Poulsen.  

Det er Danners klare erfaring, at kvinder udsat for partnervold, er truet på deres sikkerhed. Det oplever Danner hver uge både i krisecentret og i det ambulante rådgivningstilbud Sig det til nogen.  

Da Danner indlogerede kvinder og børn i det midlertidige nødkrisecenter under covid-19 nedlukningen af Danmark i 2020, var mange af kvinderne i overhængende fare.   

Danners temaanalyse, der udkommer i dag sammen med Danners årsstatistik, samler centrale tal og erfaringer fra Danners Rådgivnings- og Krisecenter og illustrerer, at man ikke kan tale om partnerdrab mod kvinder uden at forholde sig til partnervold mod kvinder. Som tallene indikerer, har mange af kvinderne været udsat for drabsforsøg eller er blevet truet på livet. Blandt andet har Danner fået indblik i hidtil ikke offentliggjort data fra post-doc. Sarah Bøgelund Dokkedahl, som giver et billede af hyppigheden af den meget grove fysiske og psykiske vold. 

Heldigvis ender partnervold sjældent med drab set i forhold til, hvor mange kvinder, der årligt udsættes for partnervold. Men det sker alt for ofte. 

Læs temaanalysen ‘Partnervold kan føre til partnerdrab’ og se tallene fra Danners årsstatistik her 

Overordnet viser temaanalysen, at: 

  • Kvinder på krisecenter har oplevet grov fysisk og psykisk vold 
  • Halvdelen af kvinder på krisecenter har oplevet, at deres partner tog kvælertag 
  • Kvinder på krisecenter lever med trusler om selvmord 
  • Kvinder på krisecenter er ofte i overhængende fare 

For at bekæmpe partnerdrab skal partnervold stoppes 

Der er behov for politisk handling på alle niveauer i samfundet, så vold mod kvinder og partnerdrab kvindedrab bekæmpes som et strukturelt problem. Den skal forpligte myndigheder til at gøre alt for at forebygge partnerdrab. En voldshandlingsplan bør have som overordnet mål at nedbringe antallet af voldsudsatte eller at nedbringe antallet af partnerdrab i Danmark. Den bør kortlægge eksisterende arbejde i hele Danmark, som har til formål at forebygge partnervold og hjælpe voldsudsatte (herunder i civilsamfundet, i kommunerne, hos politiet, i sundhedsvæsenet). 

Læs mere

Vibeke Abel og Charlotte Mathilda Sørensen fortsætter som forkvinde og næstforkvinde i...
Vil du være med til at sikre, at voldsudsatte kvinder og børn...
Da den nuværende politiske aftale for dansk politi faldt på plads tilbage...