fbpx

Voldsudsatte kvinder og børn kan komme i klemme med ny politisk aftale 

Danner mener, det er positivt, at ny politisk aftale har fokus på barnets ret til beskyttelse, viden om vold og barnets tarv. Men det er problematisk at skrive pseudobegrebet ”forældrefremmedgørelse” ind i dansk lovgivning. 

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil og ordførere fra alle folketingets partier præsenterede den 30. november en ny politisk aftale. Ambitionen er at forbedre indsatserne til brudte familier i Familieretshuset og styrke barnets ret til begge forældre i de situationer, hvor forældrene er i konflikt. 

Danner mener, at aftalen indeholder gode elementer. Fx er det positivt, at barnets trivsel kommer i centrum. At der fremover skal foretages flere børnesagkyndige undersøgelser. Og at familieretshuset skal have mere viden om psykisk vold. 

Advarer mod pseudobegrebet “forældrefremmedgørelse” 

Men ifølge Danner skal politikerne være varsomme med at skrive “forældrefremmedgørelse” ind i dansk lovgivning. For det er et pseudobegreb, som kan underminere barnets perspektiv, barnets tarv og barnets ret til beskyttelse. Det påpeger internationale og nationale organisationer, forskere og eksperter. 

”Der findes familier, hvor en forælder medvirker til, at et barn tager afstand fra den anden forælder. Det er et problem. Men det er vigtigt, at Familieretshuset i visitationen differentierer mellem de såkaldte højkonfliktsager. Nogle sager bunder i komplicerede og ulykkelige samlivsbrud med manglende tillid, uenighed og konflikter mellem forældrene, mens andre indeholder andre og mere komplekse risikofaktorer, som fx partnervold, der kalder på en anden sagkyndig indsats i oplysningen af barnets perspektiv,” udtaler Danners direktør, Mette Marie Yde. 

Brug for specialiseret viden om vold i Familieretshuset 

“I Danner oplever vi sager, hvor voldsudsatte kvinder bliver anklaget for at udøve forældrefremmedgørelse og for ikke at ville samarbejde. Vi ser eksempler på, at voldsudsatte kvinder bliver frarådet at tale om den vold, de har været udsat for. At volden bliver ignoreret. At mor og barn ikke er klar til at italesætte volden. Eller at de simpelthen er så bange for konsekvenserne, at de ikke tør italesætte volden med det samme. Samtidig ser vi børn, der bliver tvunget til samvær med voldsudøver. Og vi ser voldsudsatte mødre, der mister kontakten til deres børn”, siger Danners direktør, Mette Marie Yde. 

Derfor mener Danner, det er helt afgørende, at sagsbehandlere, der behandler sager vedrørende voldsudsatte børn og deres familier, har dokumenterede børnefaglige og voldsfaglige kvalifikationer. Ligesom der er brug for, at Familieretshuset foretager flere børnesagkyndige undersøgelser og undersøger forældrenes respektive forældrekompetencer, når der er begrundet mistanke om vold. 

”Viden om vold, barnets tarv og forældrenes kompetencer er meget vigtigere end at skrive pseudobegreber som ”forældrefremmedgørelse” ind i lovgivningen,” siger Mette Marie Yde. 

Find den politiske aftale om et forbedret familieretligt system 

Kontakt 

For yderligere oplysninger kontakt Cecilie Nielsen på cen@danner.dk eller 30785862. 

Læs mere

Rigtig hjertelig velkommen til 8. marts her i Danner. Mit navn er...
I Danner ringer vi løbende til personer, der har vist interesse for...
For første gang siden 2019 kan vi nu endelig igen besøge vores...