fbpx

Året der gik – 2023 i Danner 

Året går på hæld, og i 2023 har Danner blandt andet skabt den slagkraftige kampagne ’Røde Flag’, delt vores voldsfaglige viden med frontpersonale ude i verden og i Danmark, haft besøg af ligestillingsministeren og fået akkreditering af RådgivningsDanmark. 

’Røde flag’ – en kampagne for at spotte partnervold 

13. marts 2023 plantede Danner ”røde flag” i bybilledet overalt i Danmark i form af store plakater med teksten “Han skal altid vide, præcis hvor hun er”. De var en del af kampagnen ’Røde Flag’, der satte fokus på de tegn på partnervold, man som pårørende, ven, nabo eller kollega skal være opmærksom på for at spotte volden og hjælpe. 

Plakater med forskellige udsagn, der alle kan være ”røde flag” i et voldeligt parforhold, hang i flere uger ved busstoppesteder og på togstationer i hele landet og blev trykt i aviser.  

Den 21. april 2023, på Grevinde Danners fødselsdag, kulminerede kampagnen med ’Danmarks vigtigste flagdag’. Vi hejste de røde kampagneflag på og omkring Danner og var på gaden for at uddele Røde Flag-merchandise til hundredvis af morgentrafikanter.  

Kampagnen har haft en tydelig effekt i den brede befolkning. Langt flere er blevet opmærksomme på både små og store tegn på partnervold. I kampagneperioden så vi en markant stigning i henvendelserne til Danners Åbne Rådgivning. Og i oktober modtog kampagnen Sprogprisen for bedste visuelle budskab.  

Kampagnen, som er udviklet i samarbejde med marketingbureauet Revolt og støttet af blandt andet Spar Nord Fonden, kunne også opleves på Kulturnatten. De mange besøgende kunne fordybe sig i udstillingen ’Røde Flag’ med fortællinger fra voldsudsatte kvinder og pårørende, fakta og viden om partnervold og om, hvordan man kan hjælpe voldsudsatte kvinder.  

Læs mere om kampagnen  

’Sig det til nogen’ – Danners ambulante rådgivning 

5 millioner kroner til ’Sig det til nogen’ – nu kæmper vi videre for permanent finansiering. 

Efter 2 finanslovsforhandlinger på grund af en forsinket finanslov for 2023, der skyldtes regeringsdannelsen, lykkedes det at sikre foreløbig finansiering af vores ambulante rådgivning, ’Sig det til nogen’, på 5 millioner kroner over de næste tre år. Det blev slået fast i en aftale mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget om fordelingen af SSA-reserven (social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet) for perioden 2023-2026. 

’Sig det til nogen’, som har afdelinger i både Holstebro, Randers, Kolding, Ringsted og to steder i København, stod ellers til at skulle lukke tre af afdelingerne i sommeren 2023. Og det vakte naturligvis stor lettelse og glæde, at alle afdelingerne blev sikret 2023 ud. Nu gælder det kampen for permanent finansiering.  

“Der skal være en meget mere stabil finansiering omkring de her supervigtige tilbud, som civilsamfundet løser for komplekse, sociale udfordringer for de allermest sårbare mennesker, blandt andet personer, kvinder og børn, der er udsat for vold. (…) Nu er vi lige reddet på målstregen, men det betyder også, at vi hele tiden skal være i gang med at kigge frem til, hvornår vi næste gang skal prøve at overbevise politikerne om, at de her tilbud fortsat skal have finansiering. De løser en supervigtig opgave, og det er også vigtigt at sige, at det jo er tilbud, som virker – som målgruppen søger, og som der er dokumentation for,” lød det fra Danners direktør, Mette Marie Yde, på TV 2 News. 

Næste skridt i 2024 er altså kampen for permanent finansiering af ’Sig det til nogen’ og for den lovsikrede ret til ambulant rådgivning til alle voldsudsatte kvinder. 

Vellykket konference  

Den 22. marts 2023 var flere hundrede dygtige og engagerede aktører – oplægsholdere såvel som deltagere – samlet til konferencen ‘Alle har ret til at bryde med vold’.  

Ligestillingsminister Marie Bjerre (V) bød velkommen med en opfordring til, at vi som samfund tager partnervold langt mere alvorligt end hidtil. Myndigheder har et ansvar, men der skal også være et sted, der kan gribe de voldsudsatte, når de er opsporet, lød det fra ministeren. Blandt en række andre oplæg var også en videotale fra en af verdens førende forskere i partnervold, Jacqueline Campbell fra Johns Hopkins University i USA.  

Læs mere om konferencen 

Læs mere om ’Sig det til nogen’ 

Regeringen lancerede voldshandlingsplan  

Den 28. juni 2023 blev regeringens længe ventede handlingsplan mod partnervold og partnerdrab lanceret i Danners stadsstue. Planen består af 26 gode, relevante og yderst nødvendige initiativer, som forpligtiger os som samfund til at forebygge vold i nære relationer.  

“Stor tak for, at I har inddraget og lyttet til os aktører. Og tak for, at I deler lanceringen med alle os, der er til stede her i dag, og som har bidraget til planen. Tak for at tage partnervold og partnerdrab alvorligt og tak for den måde, I taler om vold i offentligheden.” Sådan lød det fra Danners direktør, Mette Marie Yde, da hun bød velkommen til ligestillingsministeren, regeringens ligestillingsordførere og alle vores gode kolleger på voldsområdet.  

Voldshandlingsplanen er den mest ambitiøse plan, vi har set til dato, men vi er ikke i mål endnu. Vi ser frem til, at planen bliver implementeret, og initiativerne kommer ud at virke, der hvor der er brug for dem. 

Se handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab 

Danners rådgivning fik kvalitetsstempel 

I april 2023 blev Danners døgnåbne rådgivning akkrediteret af RådgivingsDanmark. Det er vi naturligvis enormt stolte af og glade for. Det er noget, vi i Danner har arbejdet hårdt og dedikeret for.  

RådgivningsDanmark er en brancheforening for gratis sociale rådgivningstilbud i Danmark, og akkrediteringen betyder, at Danners rådgivning har fået et kvalitetsstempel. Mere specifikt betyder det, at vores rådgivning er efterset og godkendt ud fra meget specifikke kvalitetskrav, der involverer hele organisationen; at rådgivningen lever op til en fælles branchestandard for høj kvalitet af social rådgivning; at voldsudsatte kvinder, pårørende og fagpersoner er sikret rådgivning af høj kvalitet, når de kontakter os både fysisk, via chat og på telefon; og at vi kan vise samarbejdspartnere, kolleger og fonde, at vores rådgivning er af høj kvalitet. 

Læs mere om Danners akkreditering 

Stop vold mod kvinder – en underskriftsindsamling 

I Danmark udsættes 118.000 kvinder hvert år for vold af deres partner, og hvert 5. barn er udsat for vold i hjemmet. På landets krisecentre er der plads til 2.600 kvinder og deres børn. Dermed står over hundredetusind voldsudsatte uden noget tilbud om hjælp til at slippe ud af volden.  

I Danner er vi derfor i gang med en underskriftsindsamling, som kan støtte op om et politisk pres for, at alle voldsudsatte kvinder og børn får et lovbestemt tilbud om hjælp til at forlade volden – også selv om de ikke skal bo på krisecenter. 

Indtil videre har 18.424 danskere skrevet under for, at: 
 
•    Alle voldsudsatte skal have ret og adgang til ambulant rådgivning. 
•    Rådgivning til voldsudsatte skal bygge på viden om vold og sikkerhed. 
•    De allermest truede kvinder skal have en specialindsats. 
•    Børnene skal have ret til hjælp, hvis deres mor er udsat for vold – også selvom de ikke bor på krisecenter. 
•    Voldsudsatte børn skal kunne få hjælp uden begge forældres samtykke. 
•    Myndigheder skal have pligt til at opspore voldsudsatte kvinder. 

Læs mere og skriv under 

Danner gør en forskel ude i verden 

Siden 2012 har Danner arbejdet globalt og samarbejdet med krisecentre og organisationer i udlandet for at støtte kampen mod partnervold og hjælpen til voldsudsatte kvinder og børn.  

I vores videnscenter i Danmark arbejder vi blandt andet for, at den voldsfaglige viden og ekspertise, der gennem mange år er opbygget i Danners krisecenter, kan blive delt med krisecentre og kvinderettighedsorganisationer på tværs af landegrænser. Til gavn for voldsudsatte kvinder og deres børn verden over.  

For eksempel har Danner de seneste seks år været til stede i Palæstina, i tæt samarbejde med den palæstinensiske kvinderettighedsorganisation Rural Women’s Development Society. Voldsudsatte kvinder i Palæstina lever i dobbelt – eller tredobbelt – udsathed. Og de nuværende krigshandlinger har naturligvis forværret deres situation tifold.   

I Danner har vi siden 2017 engageret os i at forbedre forholdene for voldsudsatte kvinder på Vestbredden, blandt andet gennem gruppeforløb og individuel rådgivning. I februar 2023 var Danners International Project Manager, Ditte Specht, der står i spidsen for indsatsen, på besøg hos vores palæstinensiske samarbejdspartnere. Hun mødte blandt andet nogle af de kvinder, der har deltaget i gruppeforløbene, og fik et indblik i, hvad forløbet har betydet for dem. 

”I gruppen har jeg for første gang fået en forståelse af, hvad vold egentlig er. Vi har sagt ting højt sammen. Jeg har fået et uvurderligt fællesskab med kvinder fra min landsby,” sagde en af kvinderne. 

Læs Ditte Spechts indlæg om arbejdet i Palæstina 
 
I september 2023 var Ditte Specht på besøg i Tunesien, hvor Danner i mange år blandt andet har arbejdet systematisk med forebyggelse af omsorgstræthed, stress og overført traumatisering hos fagfolk, der arbejder med voldsudsatte kvinder – for eksempel medarbejdere på krisecentre.  

Vi har siden 2017 samarbejdet med lokale krisecentre og kvinderettighedsorganisationer i Tunesien – et land, der har været pionerer i MENA-regionen, når det kommer til at sikre rettigheder til voldsudsatte kvinder. 

Læs Ditte Spechts indlæg om arbejdet i Tunesien 

Danner uddanner politi, myndigheder og frontpersonale 

Ved politiforhandlingerne i 2020 lykkedes det med pres fra Danner og andre gode kræfter at få afsat midler til specialiserede teams i alle politikredse til håndtering af sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser.  

I samme ombæring lancerede Politiskolen en 12 dage lang efteruddannelse, som 125 politifolk skulle gennemgå i perioden 2021-2023. Og Danner har været med som gæsteunderviser fra starten.  

“Jeg oplever stor samarbejdsvillighed fra politiets side og et ønske om, at kvinden skal føle sig ordentligt mødt. Nogle af de kvinder, jeg har i terapi, er bange for at tale med politiet af forskellige grunde. Når jeg kan fortælle om de gode intentioner, som jeg møder hos politiet, hjælper det ofte kvinderne til at sænke paraderne og være mere villige til at gå i dialog med politiet,” siger psykolog i Danner, Therese Aas Schultz. 

I Danner er vi ikke i tvivl om, at uddannelsen bør fortsætte fremover som en fast del af Politiskolens efter- og videreuddannelsestilbud. Og vi arbejder på at sprede denne vigtige viden til hele retssystemet, så hele straffesagskæden – fra politifolkene på gaden og ved efterforskningsskrivebordet, over anklagemyndighed og bistandsadvokater til dommere – får den samme viden om vold og forstår dens kompleksitet.   

Læs mere om vores samarbejde med politiet 

Også sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, social- og sundhedsassistenter og andre fagpersoner, der møder voldsudsatte kvinder og børn i deres daglige arbejde, skal klædes på med voldsfaglig viden. De spiller nemlig en afgørende rolle i at kunne identificere volden og hjælpe de voldsudsatte.  

Derfor holder vi 2-dages kurset “Hvorfor går hun ikke bare?” for fagpersoner, som har brug for mere viden om partnervold og mangler konkrete værktøjer til at kunne spotte volden, tale med de voldsudsatte kvinder og hjælpe.  

Læs mere om Danners kurser og uddannelser og kontakt os for at høre om mulighederne for et skræddersyet kursusforløb 

Danners temaanalyse 2023: voldsudsatte kvinder har brug for hjælp efter krisecenterophold 

Der er ikke nok hjælp til voldsudsatte kvinder og deres børn, når de fraflytter et krisecenter og skal etablere sig i en kommune. Kvinderne døjer stadig med alvorlige traumer, og mange oplever nye voldsepisoder fra ekspartneren. Det viser Danners analyse af voldsudsatte kvinders situation efter krisecenterophold. 3 ud af 10 voldudsatte kvinder har fortsat symptomer på PTSD, når de fraflytter krisecentret. Mere end hver 3. oplever ny vold fra ekspartneren, så snart de er flyttet i egen bolig. Og mange beskriver, at de ikke trives generelt.  

På baggrund af analysen er det derfor Danners anbefaling, at voldsudsatte kvinder med svære traumer skal have adgang til voldsfaglig traumebehandling efter krisecenteropholdet.    

”Vi skal sikre, at kvinderne og deres børn bliver helt fri fra vold. Det handler om at fastholde den udvikling, der startede på krisecentret. Men det handler også om at undgå, at kvinden får brug for at flytte tilbage på krisecentret. Derfor giver det kun mening, at kvinder kan få voldsfaglig støtte efter et krisecenterophold, hvis de har behov for det,” lød det fra Danners direktør, da analysen kom.  

Læs mere om Danners anbefalinger til efterværn for voldsudsatte kvinder og download temaanalysen 

En march mod vold på kvindernes internationale kampdag 

På Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts 2023 arrangerede Danner en march for at markere, at vold mod kvinder er det største ligestillingsproblem i Danmark. Under parolen ‘Stop vold mod kvinder!’ gik alle fremmødte i samlet trop med røde bånd og bannere. 

“Det er rystende, at vi stadig er nødt til at sige det højt. Men her på Kvindernes Internationale Kampdag føler jeg mig nødt til at gentage: Ingen i Danmark skal føle, at de ejer et andet menneske. Ingen i Danmark skal være bange for sin partner. Ingen skal frygte for sit liv – særligt ikke i sit eget hjem!” sagde Danners direktør, Mette Marie Yde, i sin 8. marts-tale.  

Talen er optaget hos Danske Taler og kan læses i sin fulde længde her 

Se en stemningsvideo fra 8. marts 

Tidligere på dagen havde Danner også besøg af socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som fik en rundvisning i huset og mulighed for at møde en af de voldsudsatte kvinder, der boede på Danners krisecenter. Besøget sluttede i Danners stadsstue til en god snak om det store behov for specialiseret voldsfaglig hjælp til voldsudsatte kvinder. 

Danner på Folkemødet 2023 

I år tog en række Danner-medarbejdere igen turen til Allinge på Bornholm for at deltage i debatter, møder og vidensdeling på Folkemødet 2023. Vi var blandt andet med til at debattere positiv maskulinitet, de røde flag, der kan være tegn på partnervold, voldsudsattes rettigheder og digital vold.  

Det blev til lærerige, konstruktive debatter og modige fortællinger for de mange tilhørere. Vi kom blandt andet omkring omvendt overfaldsalarm, skyld og skam, politiets specialiserede arbejde med partnervold, folketingspolitiker Rosa Lunds personlige fortælling om partnervold, digitale platforme som magtarena for voldelige partnere, strukturelle kønsnormer og positive mandeidealer. 

Læs mere om Danner på Folkemødet 2023 

Sommerferien på Danners krisecenter 

For de kvinder og børn, der har holdt sommerferie på Danners krisecenter uden overskud og økonomi til selv at fylde sommerugerne med ferieoplevelser, har det betydet ekstra meget, at Danner igen i år har kunnet tilbyde dem positive sommeraktiviteter. 

Årets tema har været ro og natur. Kvinderne og børnene fik blandt andet støtte og inspiration fra en naturvejleder og en yogalærer. De lavede meditationer og vejrtrækningsøvelser, der hjalp dem med at være nærværende med hinanden og berolige kroppens nervesystem. På sommerhøjskolen ude i skoven blev der sanket urter til bålmad, undersøgt krible krable-dyr i skovbunden, gået stillevandringer og lavet blide yogaøvelser ved en sø. 

De øvrige sommerferieuger bød blandt andet på udflugter til Amalienborg for at se garderskiftet, ture til Frilandsmuseet, i spa, i parken, biografen og i legeland. Og også en masse hyggelige og glædesfyldte stunder i Danners egen terapihave. 

Fokus har været at skabe et frirum, hvor man ikke taler om vold, men arbejder med eftervirkninger af volden. At give mødre og deres børn noget glædesfyldt at opleve sammen og tale om for på den måde at understøtte familiernes genopbygning.  

Læs mere om årets sommeraktiviteter på Danners krisecenter 

Kulturnatten 2023 

Omkring 500 veloplagte gæster lagde vejen forbi Dannerhuset til Kulturnat 2023. De hurtigste fik mulighed for at skrive sig op til en af de fem rundvisninger i huset, og teltet udenfor var fyldt til bristepunktet til de spændende oplæg fra Danners direktør Mette Marie Yde, bestyrelsesforkvinde Vibeke Abel og krisecenterleder Susanne Lamhauge. 

Mange valgte også at fordybe sig i vores nye udstilling ‘Røde Flag’, som gennem fortællinger fra voldsudsatte kvinder og fakta og viden oplyser om de røde flag, som kan indikere, at en kvinde er udsat for vold og har brug for hjælp.  

Læs mere om Kulturnatten i Danner 

Danners ærespris 2023 gik til Trine Baumbach 

Danners Ærespris gik i år til professor i strafferet ved Københavns Universitet, Trine Baumbach. Det gjorde den, fordi hun har skabt mærkbar forandring for kvinder, der bliver udsat for vold og overgreb – blandt andet som en af hovedarkitekterne bag samtykkelovgivningen. 

”Bekæmpelse af vold og drab på kvinder er et enormt vigtigt samfundsanliggende i et demokrati, der hviler på værdien om ligeværd mellem mænd og kvinder. Jeg er stolt af, at jeg modtager Danners Ærespris for mit lille bidrag i denne store kamp,” lød det fra den tydeligt rørte prismodtager.  

Som noget nyt hyldede vi også de frivillige, som havde jubilæum i Danner. 

Læs mere om prisuddelingen 

Læs Danners direktørs tale til Trine Baumbach 

Designerbluse til fordel for Danner 

I anledning af Danners fødselsdag 2. november 2023 lancerede vi i samarbejde med designeren Karen Simonsen en ny bluse. Overskuddet fra salget af blusen går til Danners arbejde for voldsudsatte kvinder og børn. 

Læs mere om samarbejdet 

For Karen Simonsen var det en let beslutning at indgå et samarbejde med netop Danner. Hun er nemlig vokset op med en mor, der var glødende feminist og viede sit liv til at ændre verden.  Det kan du læse om her

Farvel og en ydmyg tak til Lise Nørgaard 

Den 1. januar 2023 gik journalist, forfatter, Matadors moder og ’feministisk generationssymbol’, som hun blev kaldt i Politiken, Lise Nørgaard, bort – 105 år gammel. 

Lise Nørgaard var en foregangskvinde i kvindekampen og kæmpede for kvinders ligestilling hele sit liv. Hun havde også en stor betydning for Danner og var en mangeårig støtte af Danners arbejde. Tilbage i 2015 donerede hun og Cecilie Frøkjær halvdelen af deres gevinst på 125.000 kroner fra ‘Hvem vil være millionær’ til Danner. Og i forbindelse med sin bisættelse var et af hendes sidste ønsker donationer til Danner fremfor blomster til kirken.  

“Alene den symbolværdi, der er i det, er jo simpelthen så betydningsfuld – også for de kvinder, som bor inde på vores krisecenter. De er enormt stolte og beærede over det,” sagde Danners direktør, Mette Marie Yde, i et interview med DR. 

Se hele interviewet i forbindelse med Lise Nørgaards bisættelse  

En tryg og rolig jul på Danners krisecenter 

Igen i år har julehyggen bredt sig i på Danners krisecenter gennem hele december – til glæde for store og små. Mange af de børn, der bor på krisecenteret, har tidligere oplevet en jul med kaos. Nogle af dem frygter endda julen. Derfor har vi som altid gjort en stor indsats for at give børnene en jul fyldt med ro, tryghed og nye, gode traditioner sammen med deres mødre. 

Julenissen er som altid kommet forbi børnenes julesokker med kalendergaver hver dag. Der blev traditionen tro pyntet op i hele Dannerhuset, og et stort juletræ med lys kom op i Danners stadsstue, hvor der også blev holdt to juletræsfester. Og juleaften var der julemiddag med hygge, pakkeleg, dans om juletræet og gaver. 

Læs Lilas fortælling om den store betydning, som juletræsfesten for tidligere beboere på krisecenteret har fået for hende og hendes børn 

Læs mere

Hvert år i december bliver der holdt en særlig julefest for tidligere...
Er du en skarp formidler og har lyst til at holde foredrag...
Rigtig hjertelig velkommen til 8. marts her i Danner. Mit navn er...